Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"УниКредит Булбанк" продаде фирмени заеми за 93 млн. евро

"УниКредит Булбанк" продаде пакет от необслужвани кредити на свои корпоративни клиенти. Купувач е българската фирма "Агенция за събиране на дългове" ЕАД, която е дъщерно дружество на норвежката B2Holding ASA. Общата номинална стойност на кредитите в пакета е 93 млн. евро. Това е първата по-голяма сделка за пласиране на проблемни вземания от корпоративни клиенти, които банка продава на фирма, специализирана в събирането на вземания. Преди нея обект на подобни продажби бяха най-вече кредити, предоставени на граждани - тези сделки се превърнаха в практика след 2010-а, когато просрочията по отпуснати кредити се увеличиха чувствително. А събирането и управлението им започна да ангажира много административни и финансови ресурси от банките. Още тогава се формира и практиката да се продават кредити, трайно изпаднали в просрочие, а банките са изчерпали ресурса си, за да ги съберат. По тази причина фирмите за събиране на вземания плащаха на банките между 10 и 15% от общата номинална стойност на кредитите в продавания пакет. Или не го купуваха, а само сключваха договор с банките да им събират такива заеми срещу определена комисиона.

Специално за продажбата на коментирания пакет от корпоративни кредити от "УниКредит Булбанк" обясниха, че става дума за заеми с различна степен на просрочие и с различно ниво на обезпечение. Някои от тези кредити не са обслужвани повече от 180 дни и обезпечението по тях трудно ще покрие дълга. Но има и такива, по които просрочията са между 30 и 90 дни, а срещу тях са заложени имоти и други материални активи на длъжниците с доста висока стойност. По тази причина според банката цената, на която е продаден пакетът, е много добра за нея. Но конкретна стойност не бе назована.

По принцип в такива случаи за банката е добра всяка цена, която ще й позволи да реинтегрира в печалбата си поне част от провизиите, натрупани по продадените кредити. Това реално увеличава финансовия й резултат, а оттам и собствения й капитал.

Представители на "УниКредит Булбанк" коментираха, че ще има още подобни сделки, защото те позволяват на банката да оптимизира работата си и да повиши ефективността си, като се съсредоточи върху разширяването на бизнеса си. Според експерти на банката подобни продажби не са наказание за длъжниците, защото фирмите, специализирани в събиране на вземанията, особено тези, които са дъщерни поделения на големи международни компании, имат широки възможности да се договарят с длъжниците за преструктуриране на закупените от тях кредити с цел да улеснят възстановяването на редовното им обслужване, включително и до окончателното им погасяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във