Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Умря жалба на Прокопиев срещу КФН

Видя се краят на едно юридическо процедурно шикалкавене. С решение от 23 април тази година Върховният административен съд на Република България - петчленен състав, е сложил край на "протоколната" жалба на "Алфа финанс холдинг" с мажоритарен акционер Иво Прокопиев срещу "неправомерните" действия на Комисията за финансов надзор. Жалбата измина целия процесуален път все така безславно, както и тръгна. Тя беше срещу опитите на надзора да накара холдинга да осветли продажбата на "Каолин".


Петчленният състав на ВАС всъщност отхвърли последното обжалване - на решението на тричленния състав на съда. Тричленката на практика бе отхвърлила жалбата на "Алфа финанс" срещу решение на заместник-председателя на КФН и ръководител на управление "Надзор на инвестиционната дейност"Николай Попов.


Последната съдебна инстанция констатира, че КФН законосъобразно си е позволила "лукса" да иска от Прокопиев копие от сключения договор за покупко-продажба на акции от капитала на "Каолин" АД, както и от всички допълнителни споразумения и анекси към него. Другата констатация е, че принудителните административни мерки на надзора срещу "Алфа финанс холдинг" са напълно законни.


Да припомним, че на 31 януари тази година Комисията за финансов надзор излезе с решение, което върна топката силно назад - във времето, когато "Алфа финанс" продава "Каолин" на германската Quarzwerke GmbH. "Задължавам управляващите и представляващите Quarzwerke GmbH в петдневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представят в Комисията за финансов надзор, в цялост копие от сключения на 20.12.2012 г. договор за покупко-продажба на акции от капитала на "Каолин" АД, финализиран на 04.06.2013 г. (дата на сетълмент), както и от всички допълнителни споразумения и анекси към него." Това бе записано в решението на КФН.


Интересът на надзора бе събуден от една изключително странна тройна сделка - покупко-продажбо-покупка, при която първоначалният продавач след това се е появил като купувач, губейки около 1 млн. лв. от операцията. При споменатата продажба на "Каолин" са извършени странни движения с дъщерното дружество "Солар Венчърс". "Алфа финанс" го продава на германците заедно с "Каолин". Това става в средата на май 2013 година. Няма и месец по-късно германците "правят рекламация", като връщат "Солар Венчърс" на Прокопиев.


На пръв поглед - странно. Спали ли са по време на сделката купувачите, друг акъл ли им идва веднага след сделката, брокерите им ли са взели нещо, което не им е трябвало? Но това е малкото "странно". Голямото е в цените на двете сделки. При продажбата на "Каолин" българският холдинг по непотвърдени официално от него данни получава 12.740 млн. лв., а при последващото придобиване плаща 7.052 млн. евро, което по фиксинга прави 13.790 млн. лева. Оказва се, че "Алфа Финанс Холдинг" е "вътре" с разликата от около 1 млн. лева.


Тези търговски операции са в състояние да шокират и неизкушения в търговските операции читател. Те обаче събудиха надзорническия интерес на КФН, откъдето заявиха, че искат пълна информация по този договор, за да са сигурни, че не са нарушени по някакъв начин правата на облигационерите на "Алфа Финанс Холдинг". Важно било да няма някакви неприятни изненади зад гърба им.


Подозренията са за скрита комисиона при сделката с "Каолин". По този повод КФН сигнализира с писмо и ДАНС.


Още в началото на септември миналата година КФН е поискала информация от "Алфа финанс" по тази сделка. Тогава стана ясно, че новите германски собственици на "Каолин" не могат да отпишат компанията от борсата. В разследването се включва и германската служба за финансови регулации (ВаFin), от която КФН е поискала съдействие. КФН пита за цената на сделката. Като публична компания "Алфа финанс холдинг" е длъжна да обяви цената, на която е продала "Солар Венчърс", но не го прави. Новите собственици от Quarzwerke пък почти мигновено пожелават да отправят търгово предложение към останалите акционери от компанията, което трябва да бъде одобрено от КФН. Но как надзорът да одобри нещо, при положение че не знае никакви показатели за такава ключова сделка като продажбата на цяло, и то на водещо дъщерно предприятие - "Солар Венчърс".


КФН многократно е искала договора с Quarzwerke GmbH с всички допълнителни споразумения и анекси към него. Без отговор. Благоволили са да предоставят единствено (обърнете внимание!) извлечения от сключения договор между "Алфа Финанс Холдинг" АД и Quarzwerke GmbH. Представена е извадка от английския текст на договора, съдържащ само титулна страница и страница, която съдържа единствено подписи на договарящите страни, както и преведен на български език текст на договора, съдържащ 66 страници, от които в КФН са представени само 17 страници. От представените извлечения става ясно, че пълният текст на договора е със значително по-голям обем от извадките, изпратени в КФН. В мотивите на КФН пише още, че непредставянето на поисканите документи, в частност пълното съдържание на договора, поставя под съмнение дори конкретната дата на сключването му, което е допълнителна пречка за осъществявания надзор - в случая от страна на регулатора.


При кореспонденцията Quarzwerke GmbH посочва, че "контрагентите по договора Quarzwerke GmbH и "Алфа Финанс Холдинг" АД са обвързани от изпълнението на задължения за конфиденциалност, съгласно допълнителните споразумения и анексите към тях". "Алфа финанс холдинг" АД писмено била уведомила германците, че ще потърси отговорност от тях за всяка вреда, причинена от нарушение на задълженията за конфиденциалност.


В цитираното определение ВАС окончателно е приел, че отказът на дружеството да представи на регулаторния орган информация поради съображения, че същата представлява търговска тайна, е неправомерен, защото така се отрича нормативно съществуващият регулаторен механизъм. А това значи край за "протоколната" жалба на Прокопиев, която, за да му спечели време, атакува действащото законодателство и контролната роля на КФН.


Иде време за отговори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във