Банкеръ Daily

Финансов дневник

Укротяват джигитите по пътищата наесен

Ако след изборите се излъчи кабинет, есента ще имаме нова, справедлива система за определяне на цената на полицата „Гражданска отговорност”. В това се кълнат депутати, които смятат себе си за преизбрани.

„Толкова години  обсъждаме системата „Бонус-малус” и не сме стигнали до единно мнение, защо сега да претупваме нещата”, коментираха те.

От друга страна - от КФН декларираха, че проектът вече е изчистен и чака политическо благоволение.

Депутатите са убедени, че настоящият модел на ценообразуване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, при която застрахователната премия се определя без да се взема предвид поведението на шофьорите при движение по пътищата и произтичащия от това риск от пътнотранспортни произшествия, е неефективен.

Този подход не е оптимален и социално оправдан за потребителите, тъй като водачите с безопасно поведение и по-нисък риск от злополуки са буквално принудени да "субсидират" разходите за застраховане на водачите, които шофират опасно и са с по-висок риск.

Подобна политика не наказва рисковото поведение на пътя, но и не насърчава отговорното поведение при шофиране. Рисковото поведение на пътя предполага и увеличен брой произшествия, което води до висок брой смъртни случаи, както и до множество ранени лица, вследствие на ПТП, извършени с МПС.

С въвеждането на системата „бонус-малус“ се установява


нормативно задължение за застрахователите


да вземат предвид поведението на водача при движение по пътищата, когато определят индивидуалната застрахователна премия по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Предлага се „бонус-малус“ системата (БМС) да отчита факторите, свързани с поведението на водачите при движение по пътищата, посредством установените с влезли в сила наказателни постановления, фишове или електронни фишове, или присъди за престъпления, които в съответствие с извършените анализи в най-голяма степен допринасят за причиняване на ПТП, телесни увреждания и смърт.

Изплатените обезщетения, вследствие на причинени щети при пътно-транспортни произшествия с МПС обаче няма да се използват за целите на задължителното коригиране на застрахователната премия, съгласно нормативно установената БМС.

От друга страна се дава възможност те да се използват от застрахователите при формиране на базовата застрахователна премия, като се предвидят намаления (отстъпки) или увеличения (надбавки), съгласно индивидуалната им политика и разработените от тях тарифи. По този начин


 „бонус-малус“ е насочена към противодействие на причините


за настъпване на застрахователни събития, вместо да регистрира вече настъпили застрахователни събития и да въздейства едва след като вредоносните последици от тях вече са се проявили.

Към настоящия момент застрахователите изготвят тарифите си по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на база на историческата си информация за щетимост, или на пазарната такава. Отчитат се и фактори, като вид и регистрация на автомобила, възраст, опит на водача на МПС и т.н., за да се определят застрахователни премии според рисковия профил на портфейлите.

С въвеждането на „бонус-малус“ ще се коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя. Целта е да се промени нагласата на мислене при шофиране и да се засили спазването на правилата за движение, както и да се противодейства на поведение, което увеличава вероятността от причиняване на злополука. Така ще бъде намален броят на ПТП,  което ще доведе до понижаване на разходите за изплащане на обезщетения за причинени вреди.


Предвижда се да се определят „бонус-малус“ класове,


които целят да обхванат лица със сходен риск и да съответстват на определено ниво на премийна отстъпка или увеличение на цената на застраховката. Така, колкото по-лоша история има водачът на превозното средство, толкова по-висока е неговата „бонус-малус“ класификация и увеличението на неговата премия.


Най-опасните нарушения


Неспазването на ограниченията на скоростта са най-честата причина, както за смъртните случаи, така и за нанесени телесни повреди. Според данните, нарушенията свързани със „Скорост“, „Отнемане на предимство“ и „Опасни маневри“ се оказват основни причинители на ПТП.

Рисковите фактори, предложени да се приложат в БМС в България и да бъдат въведени от всички застрахователи, с цел да се намали броя на претенциите за смъртоносни и телесни наранявания са: неспазване на дистанция; нетрезво състояние; несъобразена скорост; неправилно отнемане на предимство/злоупотреба с правото на предимство; опасни маневри и внезапни движения по пътя; други - преминаване на червен сигнал на светофар и използване на телефон без устройство „свободни ръце“.

 В рамките на“бонус-малус“ системата, при случаи на ПТП и/или ПТН или съответно при липсата на такива, лицата ще преминават съответно от една „бонус-малус“ класификация към друга. При началното въвеждане на БМС, всички участници, както и бъдещите нови участници в системата, ще бъдат причислени към неутралния „бонус-малус“ клас. Всяка година без инциденти ще води до бонус точки, които ще прехвърлят лицата с един клас надолу, докато при ПТП и ПТН, на съответните лица ще бъдат начислявани малус точки, като всяка една от тях ще прехвърля лицето с един клас нагоре спрямо предложената рискова скала.


Водачът е на прицел


Предвижда се основният носител на „бонус-малус“ клас да бъде водачът на МПС, който е вписан в застрахователната полица. Поведението му може да се отчита, като обстоятелство от значение за риска и да се определя „бонус-малус“ клас на водача. Въвежда се задължение в полицата да бъдат вписани всички водачи, които ще управляват определено моторно превозно средство (включително собствениците на моторното превозно средство, когато са правоспособни водачи и възнамеряват да го управляват).

С придобиването на моторното превозно средство се предвижда на новия собственик да се определя базов „неутрален“ клас за „бонус-малус“, който е равен на базовата застрахователния премия на застрахователя, съгласно тарифата, без корекции.

В Наредбата за системата бонус-малус се предлага въвеждането на административна електронна услуга, предоставена от Гаранционния фонд, чрез която лицата да могат да проверяват своя индивидуален „бонус-малус“ клас. За достъп до тази електронна услуга е предложено лицето да въвежда личен идентификатор и електронен код.


Изключенията


Предлага се да има изключения от задължението за вписване на водачи в застрахователната полица в някои ситуации, когато обществени интереси налагат това (линейки, превозни средства със специален режим на движение, собственост на МВР и др. подобни, имащи право да ползват специален режим на движение; учебно моторно превозно средство по време на обучението или изпита им за придобиването на правоспособност за управление на МПС или по време на обучението за придобиване на квалификация на водача по реда на чл. 7б, ал. 7 и 8 от Закона за автомобилните превози; при краткосрочно наемане на моторно превозно средство).

Предложените изключения няма да водят до освобождаване от прилагането на системата „бонус-малус“ спрямо посочените категории МПС, тя продължава да се прилага за тях на база „бонус- малус“ клас на собственика.

Системата “бонус-малус“ няма да се прилага по отношение на граничните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тези застраховки се сключват единствено по отношение на моторни превозни средства, регистрирани в страни извън Европейския съюз. 

Системата „бонус-малус“ няма да се прилага и по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по отношение на моторните превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3, включени към лиценза на юридическите лица, извършващи превоз на пътници или товари. Мотивите за това изключение са свързани с естеството на обществените превози на пътници и товари, където ще възникнат значителни трудности при издаването на застрахователните полици, в които ще се налага всеки един водач да бъде вписан. При големите автомобилни превозвачи водачите могат да варират между 100 и 2000 лица, а е оперативно изключително трудно да се определи кой водач кое превозно средство ще управлява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във