Банкеръ Daily

Финансов дневник

Удължиха срока за разработване на стратегия за финансиране на ВиК отрасъла

Правителството реши на днешното си заседание да удължи до 12 ноември срока на разработване на стратегията за финансиране на отрасъл ВиК по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано през февруари 2016 г. С решението също така се отменя изготвянето на доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните ВиК активи.

Удължаването срока за разработване на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК цели определяне на размер, източници и начини за финансиране на отрасъл ВиК чрез обсъждане сред голям брой заинтересовани страни. Разработването на доклада се отменя поради невъзможност да бъде изготвен в периода на действие на Споразумението. Това ще доведе и до намаляване на стойността на споразумението.

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

През май Министерство на регионалното развитие обяви, че работи по създаването на фонд, който да финансира ВиК проекти в общините, които не могат да се възползват от европейско финансиране. 

През 2014 г. е приета Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора, но тя трудно се изпълнява заради недостиг на финансиране. В сектора има нужда от около 11 млрд.лв. финансиране, но със средствата на ВиК операторите, Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020", Програма за развитие на селските райони, ПУДООС, държавни и общински средства, министерството разполага с не повече от 45-50 % от общия размер на необходимите средства в очертания от стратегията 10-годишен период.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във