Банкеръ Daily

Финансов дневник

Удължиха договора за заеми за малки и средни предприятия от банки-партньори

Министерският съвет одобри Анекс №1 към Договора за заем между правителствотото (заемодател) и „Насърчителна банка” АД (носител на проекта), чийто правоприемник в момента е „Българска банка за развитие” АД (ББР), за 4 928 704,66 евро за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия. С анекса срокът на договора ще бъде удължен с 10 години.

Договорът за този заем е сключен на 18 април 2007 г. на основание междуправителствената спогодба от 2002 г. на България и Германия за финансово сътрудничество за изпълнение на Кредитна програма за малки и средни предприятия. Средствата се ползват за финансиране на инвестиционни проекти в български микро-, малки и средни предприятия чрез посредничеството на търговски банки-партньори.

Чрез удължаването на срока на договора за заем ще бъде продължена Кредитната програма за малки и средни предприятия и ще се осигури допълнително време на ББР да разпределя финансовите средства към търговски банки-партньори, които кредитират микро-, малки и средни предприятия, чрез сключването на договори за дългосрочно финансиране. От своя страна, търговските банки ще имат възможност за предоставяне на дългосрочно финансиране на МСП при преференциални финансови условия.

Удължаването на срока на договора за заем е в съгласие с Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г., в която е заложена стратегическата цел за улесняването на достъпа на МСП до финансиране, както и за насърчаването на финансирането от алтернативни източници, като международните финансови институции и ББР, за по-ефективно използване на средствата, предназначени за финансиране на този вид бизнес.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във