Банкеръ Daily

Финансов дневник

Търсят се застрахователи

Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет имуществено застраховане. На застраховане подлежат 37 административни сгради на агенцията, както и дълготрайни материални активи. Прогнозната стойност на поръчката 30 000 лева. Крайният срок  за получаване на оферти или на заявления за участие е 7 септември 2021 година.

"Мини Марица - Изток" ЕАД обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане на МПС. Предметът на поръчката включва две обособени позиции:

-    пълно  каско и застраховка Злополука на лицата  в МПС  – 125 броя;

-    частично каско и застраховка Злополука на лицата в МПС – 98 броя

Прогнозната стойност на поръчката е 76 058 лева. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16 август 2021 година.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител за предоставяне на услуга за застраховане на имуществото, използвано от Национално тол управление. Прогнозната стойност на тази поръчка е 1 407 245,36 лева. Оферти или на заявления за участие могат да се изпращат до 16 август.

Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД обяви открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет сключване на застраховки по три обособени позиции. Това са:

-    застраховка "Имущество” за сградния фонд и медицинското оборудване на здравното заведение;

-    задължителна застраховка "Отговорност на лица, които упражняват медицинска професия (Професионалната отговорност)" за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебното заведение.

-    задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка автокаско.

Обслужващ застрахователен брокер за застраховките по всички обособени позиции е "ММ застрахователен брокер" ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 86 375 лева, а крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 12 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във