Банкеръ Daily

Финансов дневник

Търговските банки ще отговорят в най-кратък срок с мерки за отсрочване на кредити

В най-кратък срок Асоциацията на банките в България (АББ) е подготвена и работи да отговори на решението на БНБ за изработване на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19. 

Това се казва в позиция на АББ, след като Управителния съвет на БНБ прие насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити.

В решението си управата на централната банка постави на търговските банки срок от 5 работни дни, в който да бъде представен единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка с кризата.  


Условията за спиране на плащанията по кредити вече са факт


Досега търговските банки са разгледали три варианта за въпросния мораториум - отлагане на плащанията по кредитите за определен период,  отсрочка на главницата и лихвите и отсрочка на плащането само на главницата или само на лихвите. Основната идея обаче е за отлагане на плащанията по кредитите за периода на кризата. При всички положение новите мерки ще са насочени само към кредитополучателите, които до момента преди пандемията са били редовни платци на задълженията си.

Идеята всъщност е новият пакет да допълни други правителствени инициативи, засягащи банковия сектор, каквато е мораториума върху наказателните лихви при забава на плащания по банкови кредити и увеличението на капитала на Българската банка за развитие със 700 млн. лева, от които 500 млн. лева за портфейлни гаранции по банкови кредити и 200 млн. лева за безлихвени потребителски заеми за граждани в неплатен отпуск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във