Банкеръ Daily

Финансов дневник

Търговският баланс за юни и шестмесечието е отрицателен

Търговският баланс на България за юни тази година е отрицателен и в размер на 529 млн. евро. Данните от БНБ сочат, че показателят се влошава, като преди година дефицитът е бил в размер на 273.6 млн. евро.

За периода между януари и юни търговският баланс на страна ни също е отрицателен - на стойност 2.04 млрд. евро (2.6% от БВП) и почти се удвоява на годишна база. За шестте месеца на миналата година търговският баланс е при дефицит от 1.15 млрд. евро (1.7% от БВП).
Износът на стоки е в размер на 4.51 млрд. евро за юни, като нараства с 1.64 млрд. евро (57.2%) в сравнение с експорта за същия месец на 2021-а. За периода януари - юни българският износ е на стойност 22.81 млрд. евро (28.9% от БВП). Сумата нараства с 6.55 млрд. евро (40.3%) в сравнение с тази за същия период на миналата година, когато е бил 16.26 млрд. евро (24% от БВП). Износът за януари – юни 2021 г. нараства на годишна база с 23.6 на сто.
Вносът на стоки за юни тази година е в размер на 5.04 млрд. евро и се увеличава с 1.90 млрд. евро (60.4%) спрямо юни 2021-а. За шестмесечието импортът е на стойност 24.85 млрд. евро (31.5% от БВП) като нараства със 7.44 млрд. евро (42.8%) спрямо същия период на миналата година, когато е 17.41 млрд. евро (25.6% от БВП). Вносът за януари - юни 2021 г. нараства на годишна база с 26.5 на сто.
Салдото по услугите е положително в размер на 427.1 млн. евро при почти същото положително салдо - 426.4 млн. евро, за юни миналата година. За периода между януари и юни салдото е положително в размер на 2.06 млрд. евро (2.6% от БВП) при положително салдо от 1.82 млрд. евро (2.7% от БВП) за шестте месеца на миналата година.

За юни тази година салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 77.5 млн. евро при 232.5 млн. евро на плюс за същия месец на 2021-а. За периода между януари и юни текущата сметка е отрицателна и възлиза на 224.8 млн. евро (0.3% от БВП) при положително салдо от 242.4 млн. евро (0.4% от БВП) за шестмесечието на 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във