Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТЪРГОВСКА И ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ИСКА ДА ЗАКУПИ ФАЛИРАЛАТА МБТР

През седмицата Софийският градски съд вписа във фирмения регистър новоучреденото дружество Търговска и финансова компания, което ще кандидатства пред БНБ за получаването на условен лиценз. Той ще му позволи да се кандидатира за покупката на фалиралата Международна банка за търговия и развитие. Вестник БАНКЕРЪ научи новината в телефонен разговор с Людмил Стойков, който е управител на ДюниАД и Еврометал ООД - фирмите, които притежават 90.02% от капитала на новото дружество. Останалите 9.98% са собственост на Корпоративна банка. Стойков заяви, че капиталът на Търговска и финансова компания е 20 млн. лв., който според него е достатъчен за да изпълни всички изисквания на БНБ за получаването на условния лиценз, необходим за покупката на МБТР и за създаването на нова банка на нейната основа.
Людмил Стойков каза, че дружеството ще внесе документите и молбата за издаване на лиценз до края на месеца, за да може да участва в надпреварата за фалиралата МБТР.
Процедурата по продажбата
бе официално обявена от нейните синдици Иглика Логофетова и Владимир Георгиев в края на изминалата седмица (виж съобщението на стр.9). До процедурата ще бъдат допуснати само банки или дружества, кандидатствали за условен банков лиценз пред БНБ. До 15 юли инвеститорите, проявили интерес към покупката на фалиралата МБТР, могат да закупят информационен меморандум за състоянието на активите и задълженията й. До 24 юли синдиците на МБТР ще поканят писмено всички фирми и банки, закупили меморандуми, на преговори за продажбата на фалиралата институция. На тях ще бъде уточнена и конкретната сума, която всеки един от кандидатите е готов да разпредели между кредиторите на МБТР. Всъщност именно тази сума ще е най-важният компонент при определянето на победителя в преговорите.
Според неофициални данни в момента
активите на МБТР са оценени на близо 7 млн. лева
Синдиците на банката обаче са завели две дела - едното срещу Пощенска банка, другото срещу БУЛБАНК, като претендират, че двете институции неправомерно са взели пари от сметките на МБТР. Искът срещу Пощенска банка е за 4 млн. щ. долара, а срещу БУЛБАНК е за 250 хил. евро. Развитието на тези дела може сериозно да повлияе на цената на активите на МБТР. Така че няма да е изненада, ако в хода на процедурата собствениците на Търговска и финансова компания бъдат принудени да увеличат капитала й. Това ще важи и за Химимпорт АД, което също има намерение да поиска от БНБ условен банков лиценз за придобиването на МБТР, но все още не е внесло документите си в Централната банка. Заедно с дъщерните си дружества - ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт и Армеец, Химимпорт притежава 85% от капитала на Централна кооперативна банка. Според финансисти желанието на Химимпорт да стане собственик на втора кредитна институция у нас е свързано с намеренията й да продаде изгодно ЦКБ на чуждестранен купувач.
Третият възможен инвеститор за МБТР е Общинска банка. От близо два месеца сред банкерите се коментира, че тя също проявява интерес към активите на фалиралата институция. Изпълнителните й директори са заявили в специално писмо до синдиците, че искат да се запознаят със състоянието на активите на МБТР. Но сега участието на Общинска банка е под въпрос, тъй като на последното й общо събрание акционерите й не гласуваха предварително планираното увеличение на капитала й с 15 млн. лева. А без него възможностите на кредитната институция да предложи конкурентна оферта чувствително намаляват.
Всъщност няма смисъл да се гадае отсега кой, кога и как може да придобие МБТР. Всички тези въпроси ще се изяснят след месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във