Банкеръ Daily

Финансов дневник

Търговията ни с трети страни продължава да се влошава

Износът на България се е увеличил с 47.7 млн. евро за година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) за първите десет месеца на 2016-та. През разглеждания период експортът на страната ни е възлизал на 19.377 млрд. евро.

Повишението се дължи главно на увеличения износ на инвестиционни стоки - с 369.7 млн. евро и на суровините за производство на храни – с 234.9 млн. евро. БНБ отчита понижен експорт на цветни метали -  с 582.8 млн. евро и на петролни продукти – с 288.9 млн. евро.

През първите 10 месеца на 2016 г. износът към Европейския съюз се увеличава на годишна база със 770.3 млн. евро или с 6.2 на сто. Най-значителен е ръста на износа към Германия - с 222.6 млн. евро, към Румъния – със 166.3 млн. евро и към Гърция - с 93.7 млн. евро. Намалява износът за Белгия - със 195 млн. евро.

Същевременно износът за държавите извън ЕС се понижава на годишна база със 722.6 млн. евро или с 10.6 на сто.

Най-голям принос за намалението има износът за Турция - със 176.9 млн. евро. БНБ отчита още спад на експорта към Китай - със 160 млн. евро и към Украйна - с 94.3 млн. евро. Износът за Гибралтар нараства с 9.2 млн. евро.

Към края на октомври вносът в страната ни се е свил до 21.316 млрд. евро, при 21.812 млрд. евро за същия период на 2015 година. Най-съществено е понижението при импорта на суровия петрол и природния газ - с 642.7 млн. евро, както и този на рудите - с 322 млн. евро. През периода нараства вносът на инвестиционните стоки - със 144.8 млн. евро.

Вносът от Европейския съюз нараства на годишна база със 283.1 млн. евро или 2.5%, а този от трети страни се свива с 7.5% или 779.3 млн. евро.

Най-голям принос за намалението на вноса има този от Русия. Той спада със 725.6 млн. евро, но въпреки това остава втори за страната ни след немския с 1.937 млрд. евро. Централната банка отчита още, повишен внос от Китай - със 122 млн. евро и от Турция с 122.8 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във