Банкеръ Daily

Финансов дневник

Търговците на едро - извън мерките срещу изпиране на пари

Отпадат категории задължени субекти от обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Парламентът гласува на първо четене промени в норматива, внесени от Министерския съвет.

Към момента на приемане на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари от Народното събрание през 2018 г. не беше завършена Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма /НОР/, която да съответства на изискванията на директива на Европейския съюз и да обоснове промяна на категориите задължени субекти, се посочва в мотивите.

Първата група на задължени лица, отпадащи от действащия закон, са тези, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за НОР, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите.

Във втората група са лица, за които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи.

Третата група - лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за НОР, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства по друг подходящ и по-ефективен начин. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.

При професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в НОР професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното й поле се ограничи до професионални футболни клубове.
В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент.

Промените ще доведат и до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти, както и до повишаване ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, се казва още в предложения проект. Той няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, уверяват вносителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във