Банкеръ Daily

Финансов дневник

Трупането на левове в банките продължава

Депозитите не са загубили своята привлекателност у нас. През месец май в сравнение с април тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) за българските фирми в левове се понижава с 0.05 процентни пункта до минус 0.54%, а по тези в евро - с 0.11 пр. п. до минус 0.17%, съобщава Българска народна банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро също спадат - с по 0.01 пр. п. до минус 0.01 на сто.
Числата обаче показват, че въпреки ниските лихви по влоговете в банките, трупането на пари продължава, като обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с над една трета (33.7 млн. лв.) до 161.1 млн. лева. Обаче парите във влогове в евро намаляват - с 44.5% (70.5 млн. лв.) до 87.8 млн. лева.
Домакинства

През петия месец за домакинствата е имало смисъл да държат пари в банкови влогове. От БНБ съобщават, че средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези в евро - с 0.03 пр. п. до 0.11 процента.

В същото време средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00 процента.
При средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове и в евро също няма промяна като се запазват на нива от по 0.13% и 0.18 на сто.
Явно доходите, поне на някои категории българи, продължават да се увеличават, тъй като обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 12% (11.5 млн. лв.) и е в размер на 107.3 млн. лева. При депозитите с договорен матуритет в евро обаче има спад - с 10.6% (8.6 млн. лв.) до 73.2 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във