Банкеръ Daily

Финансов дневник

Трупането на депозити в банките се ускорява

Гражданите и бизнеса са ускорили натрупването на средства в банките под формата на депозити. В края на януари 2021 г. депозитите на неправителствения сектор са 94.089 млрд. лв., като годишното им увеличение е 11.9%. Забележимо е и че депозитната маса расте по-бързо, тъй като през декември 2020 г. бе отчетено 9.7% годишно повишение.

Според данните на БНБ, публикувани във вторник (23 февруари), влоговете на бизнеса възлизат на 29.253 млрд. лева. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 13.5%. И се ускоряват с 3% на месечна база. 

Още по-солидно е количеството на спестяванията на домакинствата. Депозитите им достигат 61.612 млрд. лв. в края на януари. Те се увеличават с 10.5% спрямо същия месец на 2020 г. (9.7% годишен ръст през декември 2020 година).

Леко увеличение се наблюдава и при кредитирането, което е задвижено от кредитите за финансовите предприятия. В края на януари 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 65.747 млрд. лева. Те се увеличават на годишна база с 4.6% и с 0.2% на месечна.

Бизнес кредитите нарастват с 3.4% на годишна база през януари 2021 г. (3% годишно повишение през декември 2020 г.) и достигат 35.869 млрд. лева.

Кредитите за домакинства са 25.576 млрд. лв. в края на януари 2021 година. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 6.3% при 6.6% годишно повишение през декември 2020 година.

В края на януари 2021 г. жилищните кредити са 12.071 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.4%, но леко се забавят спрямо 11.6% годишно увеличение през декември.

Потребителските кредити възлизат на 11.947 млрд. лв. и се увеличават с 4.7% спрямо януари 2020 г. При тях забавянето е с 0.3% на месечна база.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.301 млрд. лв. в края на януари 2021 година. В сравнение с януари 2020 г. те се увеличават с 4.4% при 3.6% годишно повишение през декември 2020 година.

Засега кредитите и депозитите се движат според очакванията. Прогнозите са, че до средата на годината влоговете ще растат със стабилно темпо. С постепенното отпускане на мерките се очаква и хората да поразвържат кесията и да харчат повече. При фирмите ми би следвало да се види възстановяване на инвестициите и увеличение на разходите, когато получат сигнали за възстановяване на икономиката. 

При кредитите се очаква постепенно забавяне на ръста, което вече като че ли прозира при заемите за домакинствата. Причините според БНБ са няколко. Една от тях е изтичането на мораториума върху плащанията по банкови кредити. В резултат се прогнозира увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за повишаване на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити и за затягане на другите условия по кредитите.

Същинско възстановяване при кредитирането - до и над предкризисните му нива, се очаква да дойде към 2023 г., благодарение на постепенното възстановяване на частното потребление и инвестициите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във