Банкеръ Daily

Финансов дневник

Трудният път към нов дългосрочен бюджет на ЕС

Многогодишната финансова рамка - дългосрочният бюджет на Европейския съюз 2021 - 2027, означава предприемане на действия там, където общността добавя най-голяма стойност. Тя е инвестиция в научни изследвания на световно ниво, финансиране за трансгранична инфраструктура, подкрепа за малките предприятия, както и земеделските производители. Дългосрочният бюджет е и добро образование за всички европейци и повече равнопоставеност. Проблемът е, че приемането му е трудно заради разногласия между страните, от които зависи - Европейски парламент, Европейска комисия и националните правителства. 

Евродепутати и експерти от ЕП коментираха пред "Банкеръ", че политическите групи са готови да преговарят, когато получат подходящо и целенасочено предложение. 

В края на годината се стигна до там, че лидерите на политическите групи в Европейския парламент се съгласиха да замразят голяма част от преговорите със Съвета на ЕС за новия дългосрочен бюджет на общността. След неуспеха на Съвета да постигне напредък по предложението си за многогодишната финансова рамка, политическите групи в ЕП прецениха, че за момента това е най-доброто решение. Те също прекратиха преговорите за временни или частични споразумения, като изясниха, че „нищо не е договорено, докато всичко не бъде уговорено“. Съветът на ЕС  пък все още работи върху компромис, който може да бъде единодушно одобрен от всички държави членки.

Аргументът на ЕП е, че националните правителства постоянно предоставят на ЕС нови задачи и отговорности, от управлението на границите до борбата с изменението на климата. Новата Европейска комисия представи амбициозна програма, например по Зелената сделка. Но това не може да бъде изпълнено, ако няма правилно финансиран бюджет на ЕС.

ЕП  разкритикува и предложеният от Финландското председателство компромис по параметрите на многогодишната финансова рамка  2021-2027 г.  Оказва се, че размерът на бюджета, предложен от ЕК за следващата МФР „представлява възможният минимум“ (общо 1.114% от БНД на ЕС-27).  Предложението на Комисията възлиза на 1 134 583 милиона евро (по цени от 2018 г.) в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява 1,11 % от БНД на ЕС-27. Предвидени са бюджетни увеличения за граничния контрол, отбраната, миграцията, вътрешната и външната сигурност, сътрудничеството за развитие и научните изследвания, наред с други области. Планирани са, наред с другото, съкращения в политиката на сближаване и селскостопанската политика. Цялостната структура ще бъде рационализирана до известна степен, а седемте нови функции ще обхванат общо 17 клъстера от политики. Броят на отделните разходни програми трябва да бъде намален от сегашните 58 до 37 за периода 2021—2027 г. 

Депутатите смятат, че предложението на Комисията бюджетът да се равнява на 1,1% от брутния национален доход на 27-те страни членки след Брекзит е недостатъчно и би направило ЕС неспособен да изпълни своите политически ангажименти. Вместо това те призовават за покачване на нивото на финансиране на 1,3% от брутния национален доход.

Европарламентът настоява, че споразумение за дългосрочния бюджет е възможно, само ако ЕС получи повече собствени ресурси. Към момента по-голямата част от финансирането идва под формата на преки вноски от държавите членки, а системата на собствените ресурси на ЕС е „сложна, несправедлива и непрозрачна

В същото време Еврокомисията набеляза основните въпроси, които се нуждаят от внимание и ясна насока от страна на лидерите, за да се постигне бързо споразумение. Сред тях са: общото равнище на финансиране, което да съответства на споделените приоритети на Съюза; модерен бюджет с правилния баланс между политиките и силен акцент върху европейската добавена стойност; по-прозрачен подход към финансирането на бюджета на ЕС и въвеждането на нови източници на приходи за подпомагане на приоритетите и намаляване на тежестта върху националните вноски; както и по-голяма съгласуваност на политиката посредством по-тясна връзка между финансирането и приоритетите на политиката и по-силни инструменти за защитата на бюджета на ЕС от недостатъци в прилагането на принципите на правовата държава.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във