Банкеръ Daily

Финансов дневник

Три застрахователни дружества имат намерение да започнат дейност у нас

През в КФН са получени 29 уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването на вписване или прекратяване на застрахователни дружества и застрахователни посредници от други държави членки на Евросъюза. Няма и уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган за осъществено вливане на застрахователни дружества със седалище в Обединеното кралство, считано от 1 април, съобщават от Комисията за финансов надзор.
За първите три месеца в КФН са получени три уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества от други държави членки на ЕС, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
В резултат общо такива 644 фирми са вписани в регистъра на регулатора.
През март в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 17 нови застрахователни посредника (16 застрахователни брокера и 1 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за два застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. А това означава, че към края на март общо 2631 дружества работят у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във