Банкеръ Daily

Финансов дневник

Три оферти за банка "Виктория"

"Българо-американска кредитна банка" АД, "Инвестбанк" АД и "Вабо Интернал" АД подадоха в срок индикативни оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. Предстои анализ и оценка на индикативните оферти, като на допуснатите в следващия етап на процедурата кандидати ще бъде предоставена възможност да извършат обстойно проучване (дю дилиджънс) на ТБ "Виктория" ЕАД и на база на него да представят своите обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката.

Напомняме, че на 24 юли синдиците на Корпоративна търговска банка публикуваха имената на инвеститорите, обявили интереса си да закупят ТБ "Виктория". В законоустановения срок са постъпили писма от Инвестбанк АД, от Българо-американска кредитна банка АД, от Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и от Green Finance GmbH - австрийски инвестиционни компании, които в случая действат съвместно. Кандидат е и българското дружество "Вабо Интернал" АД.

Първите двама кандидати - Инвестбанк на Петя Славова и Българо-американската кредитна банка на Цветелина Бориславова, участваха и в предишния  търг за ТБ "Виктория", но тогава офертите им се оказаха по-слаби от тази на "Търговска банка Д". Впоследствие тя бе отхвърлена от БНБ като кандидат, защото заяви, че няма да погълне ТБ "Виктория", а ще я развива като самостоятелна кредитна институция.

Във втората надпревара се впусна "Инвестбанк", чиято цел е при успех да слее активите на двете институции.

В  резултат на това тогавашният търг се провали и синдиците на КТБ трябваше да обявят нова процедура. В нея "Търговска банка Д" не участва. Във финансовите среди се говори, че тя е насочила вниманието си към евентуално придобиване на "Токуда Банк", но докато няма официално съобщение по случая, това си остават само думи, казани от ухо на ухо.

В последния търг за ТБ "Виктория" имаше и двама нови кандидати. Австрийската група е съставена от три инвестиционни дружества, които се занимават с портфейлни инвестиции. От сайтовете им трудно може да се разбере кой стои зад тях или какво е привлякло интереса им точно към банка от България.

Сред най-коментираните кандидати е "Вабо Интернал" АД. Според Търговския ни регистър това е фирма, създадена преди месец - през юли 2017-а. Нейни акционери са две еднолични дружества с ограничена отговорност - "Вабо 2012" и "Нове Интернал". И на двете собственик е бизнесменът Васил Божков. Той е и в съвета на директорите на "Вабо Интернал".

 

 

Какъвто и да е резултатът от набирането на кандидат-инвеститори и на оферти по новата процедура за ТБ "Виктория", отговорът на въпроса дали тя ще има нов собственик, едва ли ще стане ясен преди края на септември 2017-а. Защото дори синдиците на Корпоративна банка и надзираващият ги Фонд за гарантиране на влоговете да изберат някоя от офертите, кандидат-купувачът трябва да бъде одобрен и от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във