Банкеръ Weekly

На Острова

Три часа разпит за ипотека

От 26 април във Великобритания влязоха в сила нови правила за ипотечните кредити. Регулаторната рамка (Mortgage Market Review - MMR) е резултат от дълъг и подробен преглед на пазара през последните пет години. Целта й е да ограничи рисковото кредитиране и да изкорени лошите практики, познати от миналото. Правилата регламентират отговорното кредитиране, съветите към клиентите, управлението на проблемните вземания и разширяването на обхвата на изискванията за ликвидност към небанковите ипотечни кредитори. До голяма степен те се припокриват с разпоредбите на Директивата за ипотечните кредити, която Европейският съюз одобри през януари тази година, а всички 28 държави трябва да въведат в националните си законодателства до 21 март 2016 година.


Най-интересният метод, който ще въведат британците, е стрес -тестът за кредитополучателите. Чрез него ще бъде оценена способността на клиентите да обслужват задълженията си при потенциално бъдещо повишаване на лихвните проценти. Желаещите да получат ипотечен кредит вече ще трябват да разкрият на банката с какво се храни семейството им и колко им струва това, къде децата им посещават детска градина или уроци по танци и какви месечни такси плащат за тази екстра. Кредитоискателите ще дават отчет дори и за стойността на абонаментната карта на фитнес залата, в която тренират. Всичко това е част от реформите, които британската държава въвежда, за да гарантира, че клиентите ще могат да покриват месечната си вноска по кредита. Досега беше необходимо единствено кандидатите да представят документ за получената работна заплата през последните три месеца и шепа банкови извлечения.


"В миналото прекалено много хора получаваха ипотечни заеми просто като казваха на кредитора си, че няма да имат проблем с изплащането на дълга" - коментира директорът на Агенцията за финансово управление Мартин Уитли. - "Новите правила ще въведат здрав разум в ипотечното кредитиране", смята Уитли.


Купувачите на жилища могат обаче да пропуснат дома на мечтите си, който искат да закупят, докато чакат да бъдат интервюирани от заемодателя. А тези, които искат да рефинансират ипотеката си, ще са последни на опашката и ще чакат по-дълго. Агресивният разпит за разходите и начина на живот на клиентите може да продължи до три часа, а кандидатите няма да получат "да", докато не убедят кредитора, че ще бъдат в състояние да покриват плащанията си дори в случай че лихвените проценти се покачат рязко.


Освен експерти по кредитиране служителите в банките вече ще трябва да бъдат и съветници на клиентите. При продажбата на ипотечен банков продукт служителите се ангажират да консултират потребителите за всички възможни изменения в условията спрямо очакванията на пазара или лихвените проценти.


Новите регулации въвеждат промени и в правилата за управление на проблемните вземания и ограничават броя на таксите за събиране на пропуснати плащания. Разширява се обхватът на вече съществуващите правила, които забраняват на кредиторите да премахват преференциалните лихвени проценти поради проблеми с изплащането. Банковите институции ще имат право да направят изключение от правилата за отговорно кредитиране, ако например кредитополучателят има добра кредитна история.


Много от банките на Острова вече са внедрили промените в практиката си, а голяма част от тях изпробват новия поход към клиентите. Всички тези изменения имат леко охлаждащ ефект върху пазара на имоти през последните месеци, тъй като за британците става все по-трудно да покрият стандартите. Данните на Mortgage Advice Bureau (MAB) показват, че броят на исканията за кредит за периода февруари - март нараства едва с 4% спрямо ръста от 28%, отчетен в месеците януари - февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във