Банкеръ Daily

Финансов дневник

Три български банки ще подкрепят капитала и бизнес проектите си със свеж капитал

Комисията за финансов надзор иска още документи, за да отсъди дали ще одобри проспектите на тези банки

Три български банки - "Първа инвестиционна банка", "Тексимбанк" и" Ти Би Ай Банк",  планират да подкрепят капитала и бизнес проектите си с привличане на свеж капитал. Те са внесли документи в Комисията за финансов надзор за издаване на нови акции или облигации.

На 20 февруари регулаторът обаче спря първия опит на

"Първа инвестиционна банка" АД,

като отказа да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции.

В момента капиталът на ПИБ е в размер на 110 000 000 лева, разпределени в същия брой акции с номинал от по 1 лев. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са двамата големи акционери, като всеки от тях държи по 42.50% от книжата с право на глас.

В края на януари "Първа инвестиционна банка" АД представи в Комисията за финансов надзор проспект за предлагане на нови акции. Мениджърите й обявиха, че ПИБ планира да акумулира до 200 млн. лв. чрез Българска фондова борса АД. Стъпката бе една от мерките, за да се изпълнят исканията на Европейската централна банка за запълване на констатирания при стрес теста капиталов недостиг от 263 млн. евро.

След решението на Комисията за финансов надзор да не потвърди проспекта, от банката увериха, че "продължават да изпълнява своя план за увеличение на капитала".  Както в. "БАНКЕРЪ" вече писа, около решението на КФН има няколко сериозни въпросителни. На първо време, е изненадващо, че надзорът отказва на ПИБ увеличение на капитала, което се прави по препоръка на Европейската централна банка и в контекста на усилията на страната ни за присъединяване към еврозоната. Също така и към момента от КФН не са публикували мотивите към решението. Тоест засега единственото сигурно е, че рекапитализацията на ПИБ ще се забави.

Именно датата 20 февруари се оказа повратна за акциите на банката. Решението на Комисията за финансов надзор преобърна нагласите и инвеститорските планове и бутна цените надолу. Котировките с лекота слязоха под трите лева и продължават да дълбаят надолу.

През миналата година и през 2018-а ПИБ не е разпределяла дивиденти, а печалбите са попълнили резервите на банката.

Банката продължава да прочиства и счетоводния си баланс, като продава необслужвани кредитни портфейли от физически и юридически лица. През миналата година ПИБ се освободи от такъв пакет с приблизителен общ размер 538 млн. лева, които бяха основно обезпечени вземания. Продажбата е станала в изпълнение на стратегията на банката за управление на необслужвани експозиции.

Освен това, ПИБ успешно е пласирала чрез частно предлагане емисия облигации с обща номинална и емисионна стойност от 30 млн. евро. Емисията е издадена без дата на краен падеж (безсрочна), а лихвата по нея е 8%, фиксирана на годишна база. В съобщението се подчертава, че банката възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.

"Първа инвестиционна банка" (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива като финансова група с основна дейност в България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Тя има 11 дъщерни дружества.

Другите две кредитни институции остават в играта.

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до

"Тексимбанк" АД, София,

с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации.
В началото на февруари от "Тексимбанк" дойде новината, че на свое заседание управителният й съвет е взел решение за издаване на 22 000 обикновени поименни необезпечени конвертируеми корпоративни облигации с единична емисионна стойност 1000 лева. Емисионният заем ще се връща след седем години при фиксиран годишен лихвен процент  от 2.2 на сто. Тези дългови книжа ще бъдат публично предложени на БФБ след одобрението на Комисията за финансов надзор.

В началото на февруари КФН реши да удължи предоставения на

"Ти Би Ай Банк" ЕАД

срок за представяне на коригиран проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации.

Амбициозната цел на TBI Bank е е да се превърне в дигитална банка с широка гама от онлайн и мобилни решения за потребителското финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия.

"Ти Би Ай банк" е част от 4finance, един от европейските лидери в областта на дигиталното потребителско финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във