Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРИ БАНКИ СИ ПОДЕЛИХА ЕВРОПАРИТЕ

Национален фонд България - структурата към Министерството на финансите, която се занимава с разпределението на парите от европейските фондове, подписа в началото на юли договори с три банки, които ще управляват средствата, получавали по линия на ФАР, ИСПА и САПАРД.Райфайзенбанк (България) официално съобщи, че е получила средствата по програмата ИСПА, чийто общ размер заедно със съфинансирането от държавния бюджет ще надхвърли 180 млн. лева. На Банка ДСК са поверени земеделските европари по програмата САПАРД и до момента по сметките й са преведени 26 млн. лева. Средствата по програмата ФАР - 270 млн. лв., пък остават в БУЛБАНК.Предварителните условия бяха кандидатите да имат балансово число от минимум 1 млрд. лв., нетна стойност на активите - най-малко 100 млн. лв., а мажоритарните им собственици да са банки, лицензирани и базирани в ЕС. Това сведе кръга на потенциалните кандидати до няколко институции - БУЛБАНК, Банка ДСК, ОББ, Ейч Ви Би Банк Биохим, Райфайзенбанк (България), Пощенска банка и SG ЕКСПРЕСБАНК.Министерството на финансите поиска от кандидатите лихва по едноседмичните влогове в евро, равна минимум на Европейския междубанков лихвен процент (ЮРИБОР) плюс надбавка от 0.25%, или 2.345% годишно, а по едномесечните депозити - ЮРИБОР плюс надбавка от 0.375%, или 2.481% годишно. Какви са офертите, направени от спечелилите търга банки, остава търговска тайна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във