Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 40

Съветът на директорите на Банковата консолидационна компания е разрешил на ай.Риджънт Груп да прехвърли 99.65-процентния си акционерен дял в ХЕБРОСБАНК на дъщерната си компания Ес Дабъл Ю Си, която е регистрирана в Амстердам. За да притежава този дял обаче, холандската фирма трябва да получи и разрешение от БНБ.Банков надзор на БНБ е направил пълна проверка на Насърчителна банка преди два месеца и е повишил оценката й от 3 на 2 по системата CAMEL. Печалбата на кредитната институция към края на септември пък е 688 хил. лева. За същия период са разрешени кредити за 8.5 млн. лева. От средата на август банката работи по програма за кредитиране срещу складови записи. Финансирането по нея ще бъде в рамките на 1 млн. лева. Представители на Световната банка и на правителството ще представят на 8 октомври доклада на международната финансова институция, в който се прави преглед на публичните разходи и развитието на институциите у нас.НЕФТИНВЕСТБАНК е придобила 188 300 акции на Петрол АД, което е 9.997% от капитала на дружеството, съобщи Българската фондова борса. Сумата, която банката е платила, е 10.50 лв. за бройка, или общо почти 2 млн. лева. Така двете дружества си станаха акционери едно на друго. Петрол АД притежава мажоритарен дял от 59% в капитала на НЕФТИНВЕСТБАНК. Новата информационната система на ОББ за банкиране в реално време Глобус вече работи във всички софийски офиси на банката и поетапно се въвежда в другите й представителствата в страната. Чрез нея клиентите могат да управляват средствата си от всеки клон на ОББ, независимо в кой от тях са открили своята банкова сметка.На 11 октомври ще се проведе извънредно общо събрание на ЮНИОНБАНК. На него ще бъде променен уставът на банката и по всяка вероятност ще бъде избран представителят на ЕБВР в надзорния й съвет, с което неговите членове ще станат петима.Търговска банка на Гърция (България) отвори нов офис в София. Подразделението на банката е в един от магазините от веригата ЕНА в столичния квартал Свобода. В него клиентите могат да извършват разплащания в страната и чужбина, включително и чрез Western Union, и да откриват разплащателни сметки и депозити и обмен на валута. На 4 октомври официално бе открита Американската бакалавърска програма по бизнесадминистрация към Международното висше бизнесучилище в град Правец. В брой 94 на Държавен вестник от 4 октомври е обнародвано решението на Пловдивския окръжен съд, с което за член на надзорния съвет на Токуда банк е вписан Такахито Охаши. На общото събрание на банката на 5 юли той беше избран на този пост на мястото на Любомир Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във