Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 31

Парламентът даде съгласие правителството да предоговори споразуменията, по които международни финансови институции ще предоставят средства на България за изграждането на моста Видин-Калафат. По тях германската Кредитанщалт фюр видерауфбау (KFW) ще ни отпусне нисколихвен кредит от 18 млн. евро вместо обещаните 15 млн. евро. По споразумението с Европейската инвестиционна банка няма промяна - тя ще предостави договорения кредит от 70 млн. евро. Френската агенция за развитие (AFD) пък ще отпусне безвъзмездна помощ от 5 млн. евро вместо обещания кредит от 7 млн. евро. По този начин кредитите, които държавата ще трябва да връща по осигуреното финансиране, ще се намалят от 92 млн. евро на 88 млн. евро.Първа източна международна банка продаде 5% от дела си в Елхим-Искра АД на неофициалния сегмент на фондовата борса. С прехвърлянето на 41 850 бр. акции на пазарджишкото дружество банката вече притежава само 8.66% от капитала му.За шестте месеца на 2002 г. чистата печалба на българските банки е само 132.715 млн. лева. Финансовият резултат е с над 70 млн. лв. по-малко от първото полугодие на 2001 г., когато той беше 203.302 млн. лева. За шестмесечието на 2002 г. драстично, с почти 60 млн. лв., са намалели лихвените приходи на банките от предоставени средства на други финансови институции. Но за сметка на това са се увеличили с над 40 млн. лв. постъпленията от предоставени заеми на реалния сектор. За 12 месеца заемите за бизнеса са нараснали с 1 млрд. лева.Подуправителят на БНБ Мартин Заимов заяви, че управителният съвет на Централната банка е одобрил вида на нова банкнота с номинал от 100 лева. На нея ще бъде изобразен Алеко Константинов, а защитата й ще бъде подобна на използваните в евробанкнотите. Според него, все още няма определен срок за пускането на столевката в паричното обръщение на страната.Фиксингът на междубанковия пазар на депозити СОФИБОР ще се определя на база на реалните котировки, давани от търговските банки. Проектът за изчисляване на българския либор бе изготвен от работна група с участието на БНБ, МФ, дилърската асоциация и Асоциация на търговските банки. На 31 юли той бе одобрен от УС на АТБ. В меморандума с МВФ обаче е записано, че СОФИБОР вече действа.ХЕБРОСБАНК значително е увеличила кредитния си портфейл за първите шест месеца на 2002 г., заяви Гаутам Вир, главен изпълнителен директор на банката. От 1 януари до 1 юли 2002 г. ХЕБРОСБАНК е отпуснала заеми на обща стойност 53 млн. лв., което е увеличение с 38% спрямо същия период на 2001 година. За първите шест месеца на годината ЮНИОНБАНК е отпуснала 728 кредита по програмата за финансиране на малки и средни предприятия на обща стойност 26.335 млн. лева. Най-голям е броят на кредитополучателите еднолични търговци, които са получили 437 заема. В разпределението по отрасли водещо място имат кредитите, предназначени за сферата на търговията, които са 357 броя, а почти два пъти по-малко - 176 броя, са използвани за развитие на производството.Според финансовия министър Милен Велчев, през управление на сегашното правителство се очаква фискалният резерв на страната да се увеличи с 1.5 млрд. лева. Към 30 юни неговият размер е 3.356 млрд. лв., което означава, че предвиденото нарастване за следващите три години трябва да е с общо 45% от настоящата му стойност. Само от увеличаването на курса на еврото спрямо щатския долар Министерството на финансите е спечелило близо 350 млн. лв., тъй като при започналото увеличаване на стойността на единната валута почти целият фискален резерв е бил в евро и лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във