Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 27

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането. Според една от предвидените промени, всички лица, желаещи да придобият пет или повече процента от акциите на застрахователно дружество, трябва да поискат писмено разрешение от Агенцията за застрахователен надзор. Целта на сегашните изменения е да се осигури по-ефективен контрол върху произхода на средствата, да се ограничи възможността за изпиране на пари и да се достигнат изискванията на европейските директиви в тази област.Само за един месец - от края на април до края на май 2002 г., печалбата на банковия сектор, според статистиката на БНБ, се е увеличила с около 32 млн. лева - от 80.1 млн. до 112 млн. лева. Общият размер на отпуснатите кредити пък е нараснал от 4.52 млрд. до 4.65 млрд. лева.Рейтинговата агенция StandartPoors обяви, че повишава от А+ на АА- дългосрочния рейтинг на УниКредито Италиано, която притежава 85.19% от капитала на БУЛБАНК. Краткосрочният рейтинг на италианската банка е вдигнат от А1 на А1+. Агенцията заявява, че няма опасност инвестициите на УниКредито в чужбина, в това число и в България да се отразят на нейната стабилност.На 1 юли Русия преведе на България 15 млн. щ. долара в съответствие с допълнението към Спогодбата за уреждане на взаимните финансови задължения, подписано при посещението на премиера Симеон Сакскобургготски в Москва в началото на юни. Срещу това България, намали задълженията на Русия с 25 млн. щ. долара.Търговските банки продължават да променят сериозно структурата на чуждестранните си активи, показват данните от платежния баланс за април. Само през април техните депозити в чужди банки са намалели с 200 млн. долара. А общо за първите четири месеца на годината, парите, вложени по сметки в чужбина, са спаднали с 293 млн. долара. Отчасти този спад се дължи и на ориентацията към инвестиции в чуждестранни ценни книжа.Финансовият министър Милен Велчев назначи Диана Иванова за началник на Инспектората на управляваното от него ведомство. Тази служба е трябвало да бъде създадена веднага след приемането на Устройствения правилник на министерството, който влезе в сила в началото на 2000 година. Любопитното е, че в нея няма назначени хора, въпреки че е имало две щатни бройки. Министърът смята да предложи на Министерския съвет да приеме промени в Устройствения правилник, според които в Инспектората да има седем служители.Министерството на финансите започна да публикува на ИНТЕРНЕТ-страницата си прогноза за нетните касови потоци към централния републикански бюджет в левове. Прогнозата, която ще излиза в началото на всеки месец, цели да помогне на банките да се ориентират по-добре на паричния пазар. Според МФ нетните постъпления към бюджета ще останат сравнително по-ниски до средата на юли.Дефицитът на консолидирания бюджет за миналата година е 0.87% при предвидени в закона 1.47 процента. Това става ясно от отчета за изпълнение на бюджета, който правителството одобри на 4 юли. Разходите надхвърлят 12 млрд. лв. - около 40.8% от БВП, докато те са били близо 45% през 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във