Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 07

От 17 февруари БНБ започва да публикува стойностите на два справочни индекса - СОФИБОР и СОФИБИД. Те ще отразяват лихвените проценти, постигнати в търговията с междубанкови депозити.На 12 февруари УниКредито Италиано, която притежава 85.19% от капитала на БУЛБАНК, приключи сделката по изкупуване на 85.16% от капитала на чешката Живностенска банка от Банкгезелшафт Берлин. Италианците са платили за тях около 174 млн. евро. Активите на чешката банка са близо 1.65 млрд. евро, а акционерният й капитал е 91 млн. евро. Това е шестата кредитна институция, която УниКредито купува в Източна Европа. Освен в БУЛБАНК и в Живностенска банка тя е мажоритарен акционер в полската Банк Пекао, в хърватската Загребачка банка и в словашката УниБанка. Освен това италианците притежават и УниКредит (Румъния). До края на февруари Първа инвестиционна банка ще предложи на пазара нов вид потребителски кредит. Той ще е в размер до 1000 лв. и ще се отпуска на граждани, които въобще нямат банкови сметки.СИБАНК разпространи официално съобщение, с което известява, че за член на управителния й съвет и за неин изпълнителен директор е назначен Владимир Пенчев на мястото на освободения от тази длъжност Алипи Алипиев. За тези промени се знаеше още от септември 2002-ра, но едва сега банката ги оповестява официално.Застрахователна компания Виктория смени седалището си, премествайки се на ул. Екзарх Йосиф N65 в сградата, където преди време се помещаваше централата на Корпоративна банка.Химимпорт Инвест е придобила 62% от ипотечните облигации на ЦКБ, стана ясно на първото събрание на държателите на книжата, проведено на 12 февруари. С други думи, банката е продала по-голямата част от емисията на фирма, която е свързана с основният й акционер Химимпорт - собственик на 43% от капитала на кредитната институция. На 12 февруари за представител на облигационерите събранието избра Мариян Предов, директор Парични пазари в ХЕБРОСБАНК, която притежава 10% от емисията. Двегодишните облигации бяха издадени на 16 декември 2002 г. и общата им номинална стойност е 5 млн. лева.Финансовият министър Милен Велчев посрещна Трифон Зарезан в село Брестовица, където участва в традиционното зарязване на лозя.Списъците на общините с висока безработица, в които инвеститорите могат да ползват облекчения за данък печалба, бяха публикувани в ИНТЕРНЕТ-страницата на Министерството на финансите. Става дума за два списъка. Първият е съставен в съответствие с чл.60 на Закона за корпоративното облагане и включва общините, в които фирмите ще ползват инвестиционен данъчен кредит и ще могат да намаляват печалбата си с размера на осигуровките на наетите от тях лица. В тази група влизат 106 общини. Вторият списък съответства на чл.61д от закона и в него са включени 117 населени места, в които фирмите се освобождават изцяло от корпоративен данък, ако инвестират в обекти на тяхната територия. Изисква се обаче и активите им да се намират на територията на общината, а над 80% от наетите от тях служители да са местни хора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във