Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трета компания чака лиценз за е-пари от БНБ

Трета компания е подала документи до БНБ и очаква  от нея лиценз да извършва  електронни разплащания.

Дружествата за електронни разплащания са единствените освен Европейската централна банка и националните банки,  които могат за издават и да изкупуват обратно електронни пари. Минималният изискуем капитал за тези операции  е 700 хил. лв., а таксата за лиценза, издаван от БНБ, е 10 хил. лева.

По смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително и магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.

Според публичния регистър на лицензираните в България дружества за електронни пари  досега само две са получили лиценз за извършване на тази дейност. Законът обаче предвижда компаниите да работят с представители, които също се водят в регистъра, с което дейността им достига до по-широк кръг потребители.

Кандидатът "Алтернатива файненшъл" вече има лиценз за небанкова финансова институция, издаден от БНБ, както и лиценз от Министерството на финансите, който дава право на дружеството да взема клиентски средства и да търгува с инвестиционно злато и с  други благородни метали.

За да получи лиценз и от БНБ, компанията трябва да отговаря на условията за издаването му, описани в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и в Наредба №16 за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

В момента компанията се оглавява от Румен Гълъбинов.  Той коментира, че регулаторът в лицето на Комисията за финансов надзор ще направи по-силна компанията и че нейното ръководство уважава техните забележки и работи за подобряване на процедурите.???

През 2002 г. Румен Гълъбинов става първият председател на Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 г. - заместник-председател на новоучредената Комисия по финансов надзор (КФН). Членувал е в управителните съвети на международни застрахователни компании от България, Австрия и САЩ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във