Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трета година бюджетен излишък

Финансисти номер едно: в парламента - Менда Стоянова и в правителството - Владислав Горанов, се фукат с поредния бюджетен излишък.

Изчислено е вече, че 163.5 млн. лв. ще е излишъкът в бюджета за миналата година, или 0.2% от прогнозния БВП. Това показват  данни на финансовото министерство по консолидираната фискална програма за 2018 година.

Така за трета поредна година бюджетът е с излишък. Спрямо предвижданията от  началото на 2017 г. бюджетното салдо е било подобрен с близо 1.3 млрд. лева. От финансовото министерство посочват, че силното фискално представяне на България е намерило отражение и в годишните доклади на международните рейтингови агенции. Анализаторите посочват, че постигнатата финансова стабилност, ниският държавен дълг и присъединяването към валутния механизъм ERM II ще засилят допълнително доверието към страната ни и са фактор за бъдещо повишение на рейтинга й.

Най-големият разход, с който е намален излишъкът от ноември, когато беше 2.8 млрд. лв., са дадените 1.35 млрд. лв. за изграждане на 134.2 км от магистрала “Хемус”.

Приходите и помощите за 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 39.6 млрд. лв., като спрямо 2017 г. се отбелязва ръст от 4.3 млрд. лева. Увеличението се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3.7 млрд. лв., или с 11.1 процента. Ръст в размер на 578.8 млн. лв. се отчита и при постъпленията от помощи.

Разходите, в които влиза и вноската на България в бюджета на ЕС за 2018 г., се очаква да бъдат 39.4 млрд. лв., което е 100.4% от годишния разчет. Нарастването било основно заради по-високия размер на разходите по националния бюджет и на тези по сметките за средства от Европейския съюз. От ведомството, ръководено от  Владислав Горанов, съобщават още, че ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания. Това включва базовия ефект от увеличението на разходите за пенсии от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 година. По-високите разходи за персонал основно били заради увеличението на заплатите на педагогическия персонал в системата на средното образование.

От финансовото министерство посочват, че към края на ноември 2018 г. България е изплатила към бюджета на ЕС 994.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във