Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕМА ПОДХЛЪЗНА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТЕКСИМБАНК

Взаимоотношенията между машиностроителното предприятие и финансовата институция датират още от 1994 година. Тогава Държавният фонд за реконструкции и развитие отпусна на завода заем за 3 млн. щ. долара, който бе гарантиран от ТЕКСИМБАНК. И тъй като предприятието не плащаше по кредита, вместо него това трябваше да направи банката. Задълженията й към ДФРР отдавна са погасени, но Трема все още има да й връща около 1.25 млн. щ. долара. До края на 2000 г. ТЕКСИМБАНК водеше задължението на завода като редовно и беше начислила по него само 3% провизии. Но тъй като предприятието не обслужва дълга си, БНБ нареди на ТЕКСИМБАНК да прекласифицира вземането си от него като съмнително.
Общото събрание прие годишния счетоводен отчет на банката. Собственият капитал на кредитната институция към края на 2000 г. е 11.108 млн. лв., а общата капиталова адекватност е 57.73% (при минимално изисквана от БНБ 12 процента). Сумата на активите на ТЕКСИМБАНК към края на 2000 г. е 17.222 млн. лв., а отпуснатите кредити са 6.3 млн. лева. По предложение на общото събрание на акционерите печалбата й за 2000 г. ще бъде заделена за фонд Резервен.</p align=justify

Facebook logo
Бъдете с нас и във