Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРАНСКАРТ ИЗЛИЗА ОТ БАНКОВАТА ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА ДО СЕПТЕМВРИ

Първата практическа стъпка към отдавна обявената раздяла между Транскарт и Пиреос Евробанк вече е факт. До началото на септември Транскарт ще извади от Пиреос Евробанк всички сметки на свои клиенти, които имат издадени кредитни карти от дружеството, но ползваният от тях ресурс е осигурен от банката. Това е записано в специалния план за миграция на сметките, който Транскарт АД представи на БНБ. Всички притежатели на подобни карти трябва да получат специални писма от дружеството с предложение картовите им сметки да бъдат прехвърлени от банката към него, а задълженията по тях към Пиреос Евробанк да бъдат преоформени в дългове към Транскарт или към дъщерното й дружество - Транскарт финанс. Клиентите могат и да отхвърлят тази оферта, като тогава Транскарт няма да поднови кредитните си карти, а задълженията им ще бъдат преоформени като овърдрафт, получен от Пиреос Евробанк. От своя страна банката ще прецени дали да издаде на въпросните граждани свои кредитни карти.
На пръв поглед процедурата по миграцията на сметките не е сложна, но осъществяването й изисква доста време. По данни от края на 2005-а клиентите на Транскарт са около 186 000 души. Всички те трябва да бъдат уведомени писмено, а после да се изчака и отговорът им.
Транскарт, чийто капитал е поделен поравно между управлявания от Митко Събев Петрол Холдинг (България) и Систек Холдинг на Христо Георгиев и Свилен Савчев, имаше стратегическо споразумение за сътрудничество с Пиреос Евробанк. То бе подписано в началото на 2005 г., когато Петрол Холдинг (България) продаде на гръцката Пиреос банк 99.66% от акциите на ЕВРОБАНК. По-късно тя бе преименувана в Пиреос Евробанк. През април тази година обаче БНБ поиска от Транскарт да преустанови издаването на карти, задълженията по които са към кредитната институция, и да затвори всички подобни сметки. Подобни взаимоотношения между банката и Транскарт, според БНБ, нарушават разпоредбите на влезлия в сила през миналия октомври Закон за паричните преводи и платежните системи.
Шефовете на Транскарт веднага се съобразиха със забележката на БНБ и изготвиха плана за миграция, който обаче трябва да бъде осъществен така, че да не попречи на намеренията им за разширяване на дейността на дружеството. Бизнес програмата на Транскарт предвижда до края на 2007 г. издадените кредитни карти да достигнат 274 хиляди. Средствата, с които ще бъдат осигурени кредитните лимити по тях, ще бъдат набрани от Транскарт финанс. Дъщерното дружество, което е 100% собственост на Транскарт, бе създадено именно с цел да привлича средства на финансовите пазари и с тях да осигурява лимитите, разрешени по кредитните карти.
Транскарт разширява дейността си и в плащанията чрез наскоро създаденото специално дружество Мънитранс. То предлага бързи разплащания с чужбина на цени, доста по-ниски от тези на Уестърн Юнион и Мъниграм. Основната му цел е да поеме потока парични транзакции, извършвани между живеещите и работещи извън страната българи и техните роднини у нас. Перспективите в този сектор са обещаващи, като се има предвид, че годишно работещите зад граница пращат в България около 1 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във