Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трансграничните инвестиции се свиват

Наблюдава се спад в трансграничните инвестиции в Европейския съюз. Текущата сметка на платежния баланс на Общността през последните години обаче е на положителна територия. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев пред The EUROFI Magazine.

"Несъответствията между спестяванията и инвестициите са в основата на откритите въпроси, пред които сме изправени, когато става дума за трансграничните инвестиции в ЕС", каза Радев.

Гуверньорът на БНБ напомни, че има няколко инициативи за решаването на този въпрос. Една от тях е Инвестиционният план за Европа и Европейският фонд за дългосрочни инвестиции. Друга широкомащабна нова инициатива е създаването на Съюз на капиталовите пазари, чиято цел е да насърчи допълнителното мобилизиране на капитал и насочването му към дружества и инфраструктурни проекти. Те предлагат нови възможности за спестителите и инвеститорите в целия ЕС. Наред с тях се обсъждат още няколко инициативи, включително и създаването на Европейски спестовен инвестиционен фонд.

"Резултатите от тези инициативи обаче са нееднозначни и трансграничните инвестиции остават на ниско равнище. Преди да направим следващите стъпки, трябва да разберем по-добре кои фактори определяха развитието досега", разясни Димитър Радев.

По думите му сегашните инициативи изглеждат технически издържани, но липсата на значителен напредък в изпълнението им показва, че има още важни проблеми по отношение на банковата и финансовата интеграция, ограничените наличности на инфраструктурни и иновационни проекти и т. н.

"Поради това приоритетните действия трябва да се концентрират върху решаването на фундаменталните проблеми, а усилията за допълнителното разширяване на вече установения инструментариум остават на второ място. За това ще се изискват смели действия както на ниво ЕС, така и на национално равнище, за възстановяване на доверието в бъдещето на европейската интеграция", заключи управителят на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във