Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТОР БЬОРГОЛФСОН ПЛАЩА 62 МЛН. ЛЕВА ЗА АКЦИИТЕ СИ ОТ СИБАНК

СИБАНК откри процедура по увеличаване на капитала си от 56 млн. лв. на 69.72 млн. лв. чрез емитиране на 1 372 004 броя акции (всяка по 10 лв.) с общ номинал от 13.72 млн. лева. Акционерите ще могат да подават заявки за записване на ценни книжа от 2 февруари до 14 март. Набирателната сметка, по която желаещите да закупят акции ще правят вноските си, е открита в Корпоративна банка.
Увеличението на капитала на СИБАНК, чрез пускане на нова емисия ценни книжа, всъщност е вторият етап от договорената на 8 септември 2005 г. схема, по която исландският бизнесмен Тор Бьорголфсон трябва да придобие 34% от капитала на кредитната институция. Тя предвиждаше, след като фирмите на исландеца получат разрешение от БНБ, той да закупи част от сегашния капитал на СИБАНК, а впоследствие да стане собственик на 34% от акциите, като участва в увеличението му.
В края на декември 2005 г. БНБ разреши на фонда Новатор Файнънс България, който е собственост на контролираната от Бьорголфсон Валхмар Груп Лимитед, да притежава 34% от българската кредитна институция. Две седмици по-късно - на 12 януари 2006 г., Българска фондова борса съобщи, че Новатор Файненс България е закупил 1023 хил. акции на СИБАНК, всяка с номинал 10 лв., по цена от 47.5 лв. за една ценна книга. По този начин фондът на Тор Бьорголфсон придоби 18.3% от капитала на банката, като плати за пакета 48.6 млн. лева.
Според председателят на надзорния съвет на СИБАНК Цветелина Бориславова фондът на исландския бизнесмен ще закупи такава част от новоемитираните акции, която ще му позволи да получи контрол върху 34% от капитала на кредитната институция. Изчисленията показват, че за да стане това, Бьорголфсон ще трябва да придобие близо 1.35 млн. броя ценни книжа, или почти цялата нова емисия. За тях фонд Новатор Файнънс България ще трябва да плати по номинал около 13.5 млн. лева. С това инвестицията му за придобиването на малко над една трета от капитала на СИБАНК ще нарасне до 62.1 млн. лева. По тази логика цената на кредитната институция, или по-точно на 100% от капитала й, е малко над 180 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във