Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТОКУДА БАНК ВЗЕ 9% ОТ ТРАНСКАРТ АД

ТБ Токуда Банк АД е купила 450 хил. акции, или 9 на сто от капитала на Транскарт АД, стана ясно от съобщение на Българската фондова борса. Прехвърлянето е било отразено в Централния депозитар на 18 януари 2006 година. Кой е продавачът на пакета все още не е ясно, тъй като основната част от капитала на картовия оператор се държи от Трансхолд България АД и Систек холдинг АД, притежаващи съответно 58.33 и 41.44% от акциите на дружеството.
На 26 януари ще се проведе извънредно общо събрание на Транскарт, на което се очаква да се вземе решение за увеличаване капитала му до 7 млн. лв. чрез издаване на 2 млн. нови акции с номинална и емисионна стойност един лев. Средствата от увеличението на капитала ще се използват за инвестиции и покриване на загуби на компанията. По последни данни Транскарт има около 180 хил. издадени кредитни карти. На 19 януари сделки с книжа на Транскарт не бяха сключени и офертите останаха на нива от 6.80 лв. купува и 7.62 лв. продава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във