Банкеръ Daily

Финансов дневник

Текущата и капиталова сметка на държавата за юли възлиза на 1010.5 млн. евро

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1010.5 млн. евро при излишък от 1280 млн. евро за юли 2017 г. Това съобщи БНБ. 

За януари – юли 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 1191 млн. евро (2.3% от БВП) при излишък от 2441.7 млн. евро (4.8% от БВП) за януари – юли 2017 г. За юли 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 947.8 млн. евро при излишък от 1200.2 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 933.7 млн. евро (1.8% от БВП) при излишък от 2167.2 млн. евро (4.3% от БВП) за януари – юли 2017 г. 

Търговското салдо за юли 2018 г. е отрицателно в размер на 215.1 млн. евро при излишък от 161 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1872.3 млн. евро (3.5% от БВП) при дефицит от 264.7 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г. Износът на стоки е 2510.2 млн. евро за юли 2018 г., като се повишава със 118.3 млн. евро (4.9%) в сравнение с този за юли 2017 г. (2391.9 млн. евро). За януари – юли 2018 г. износът е 15 134.3 млн. евро (28.7% от БВП), като намалява със 158.4 млн. евро (1%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (15 292.7 млн. евро, 30.3% от БВП). Износът за януари – юли 2017 г. нараства на годишна база с 19.7%. Вносът на стоки за юли 2018 г. е 2725.2 млн. евро, като нараства с 494.3 млн. евро (22.2%) спрямо юли 2017 г. (2230.9 млн. евро). За януари – юли 2018 г. вносът е 17 006.6 млн. евро (32.2% от БВП), като се увеличава с 1449.2  млн. евро (9.3%) спрямо същия период на 2017 г. (15 557.3 млн. евро, 30.8% от БВП). Вносът за януари – юли 2017 г. нараства на годишна база с 16.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 750.3 млн. евро при положително салдо от 723.6 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 1758.6 млн. евро (3.3% от БВП) при положително салдо от 1451.5 млн. евро (2.9% от БВП) за януари – юли 2017 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 56.2 млн. евро при отрицателно салдо от 12.7 млн. евро за юли 2017 г. 3 За януари – юли 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 244.1 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 318.6 млн. евро (0.6% от БВП) за януари – юли 2017 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 356.4 млн. евро при положително салдо от 328.4 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 1291.5 млн. евро (2.4% от БВП) при положително салдо от 1298.9 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2017 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 62.7 млн. евро при положителна стойност от 79.8 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. капиталовата сметка е положителна – 257.3 млн. евро (0.5% от БВП), при положителна стойност от 274.5 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – юли 2017 г.

Финансовата сметка за юли 2018 г. е положителна в размер на 915.7 млн. евро при положителна стойност от 870.2 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. финансовата сметка е положителна – 1774.2 млн. евро (3.4% от БВП), при положителна стойност от 1045.1 млн. евро (2.1% от БВП) за същия период на 2017 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 109 млн. евро при отрицателно салдо от 7.3 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. салдото е положително в размер на 59 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 427.3 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2017 г. Преките инвестиции – активи се повишават с 47.4 млн. евро при увеличение с 90.2 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те се увеличават с 553.3 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 251.9 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.  

Преките инвестиции – пасиви намаляват с 61.6 млн. евро при увеличение с 97.4 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. те нарастват с 494.3 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение с 679.3 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – юли 2017 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 56.8 млн. евро за юли 2018 г., при увеличение с 59.2 млн. евро за юли 2017 г. 4 . За януари – юли 2018 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 219.9 млн. евро (при 594.6 млн. евро за януари – юли 2017 г.). Преките инвестиции в чужбина за юли 2018 г. нарастват с 52.2 млн. евро, при увеличение с 51.9 млн. евро за юли 2017 г. За януари – юли 2018 г. преките инвестиции в чужбина възлизат на 278.9 млн. евро (при 167.3 млн. евро за януари – юли 2017 г.).  

Facebook logo
Бъдете с нас и във