Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТЕКСИМБАНК ПРОМЕНИ УСТАВА СИ

Акционерите на ТЕКСИМБАНК проведоха на 7 ноември извънредно общо събрание, на което измениха устава й така, че да го съобразят с промените в Закона за предлагане на ценни книжа, в Закона за банките и в Закона за паричните преводи, електронните и платежните инструменти и платежни системи.
В устава на кредитната институция ще бъде записано, че тя ще издава кредитни и дебитни карти, електронни банкови платежни заявления и електронни пари. Това ще позволи на банката от 2006 г. да предложи на клиентите си свои карти и да извършва финансови операции по ИНТЕРНЕТ.
Мениджърите на кредитната институция планират от началото на 2006 г. да въведат в централата и във всички поделения на банката модернизирана информационна система, чрез която да се предлагат нови услуги. Клиентите ще могат да ги ползват в реално време от всички точки на страната, в които банката има свои клонове и офиси.
Акционерите на ТЕКСИБАНК взеха решение още наличните акции да бъдат сменени с безналични ценни книжа. Освен това те дадоха мандат на изпълнителните директори да учредят дружество със специална инвестиционна цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във