Банкеръ Daily

Финансов дневник

Тексим Банк: Отговаряме на изискванията на БНБ и ЕЦБ

Основните резултати от проведения AQR и стрес тест анализ на БНБ за "Тексим Банк" АД са положителни, като Банката е добре капитализирана и устойчива към вътрешни и външни шокове. Това коментираха от "Тексим Банк" във връзка с резултатите на трезора след прегледа на качеството на активите му и ефектите от стрес-теста, базирани на данни към 31 декември 2015 г. 

Показателят СЕТ 1 (съотношение на базовия собствен капитал от първи ред) за „Тексим Банк“ АД преди провеждането на AQR е - 19,6% и след провеждането на AQR се запазва на 19,6%. Капиталовата адекватност преди AQR е - 21,4%, след AQR се запазва на същото ниво - 21,4%. Основните резултати от стрес тест анализа към 31.12.2018 г. са: Базисен сценарий: СЕТ 1 - 15,1% и  Утежнен сценарий: СЕТ 1 - 6,8%.

С разработените политики и практики, свързани с изискванията на регулаторната рамка, Банката отговаря на изискванията на БНБ и ЕЦБ.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във