Банкеръ Daily

Финансов дневник

TBI Bank събра 10 млн. евро от продажба на облигации

TBI Bank успешно емитира десетгодишна емисия облигации в размер на 10 млн. евро с условия, насочени да отговарят на европейските изисквания за капитал от втори ред. Облигациите имат единична номинална стойност от 100 хил. евро, а годишната лихва е фиксирана на 5.25 процента.

"Причината да емитираме публично емисия подчинени облигации е намерението ни да оптимизираме капиталовата структура на TBI Bank и да подкрепим бизнес развитието ни. Получихме много положителна обратна връзка от инвеститорите – допадна им прогреса на нашата дигитална трансформация, и особено много бизнес и финансовите резултати на ТBI Bank в последните години", казва  Лукас Турса, старши вицепрезидент на банката.

Облигациите са закупени от пенсионни фондове, застрахователни компании, банки, фонд мениджъри и професионални инвеститори, опериращи в България. Любопитното е, че в проспекта за продажбата на книжата, одобрен от КФН, бе записано, че целият размер на емисията е до 30 000 000 евро, т.е. до 300 облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка. В него обаче е уточнено, че в рамките на 12 месеца може да бъдат потърсени още 20 млн. евро чрез допълнителни издавания на ценни книжа. 

Детайлно са разписани и причините за пускането на емисията: Банката е взела решение да предложи облигациите, "за да набере средства, които да бъдат използвани... за подобряване на капиталовата й структура с цел разширяване и развитие на търговската ѝ дейност, включително за предоставяне на потребителски кредити и бизнес кредитиране, с приоритет на потребителското кредитиране..."

Наред с това "TBI Bank планира да бъде поискано разрешение от БНБ за признаването на постъпленията от нея като елемент от капитала от втори ред".

TBI Bank отчита нетна печалба от 19.8 млн. евро за 2020 г., показват консолидираните отчети на банката. Резултатът е с 3.1 млн. по-малко от печалбата през 2019 година. Нетният приход от лихви се покачва с 6% и в края на годината достига 91 млн. евро. Въпреки това нетната печалба e засегната от допълнително начислените провизии за новите кредити през годината.

През 2020 г. всички бизнес линии на банката отчитат ръст, което води до близо 20-процентно покачване на нейните активи. В края на годината те са в размер на 556 млн. евро. Този ръст е постигнат основно чрез увеличение на портфейла от потребителските заеми и инвестиции в държавни и корпоративни облигации. Коефициентът на капиталова адекватност на банката е на ниво от 17%, а коефициентът на ликвидно покритие – 316 процента.

В средата на март тази година TBI Bank, която е част от латвийската група за ритейл кредитиране 4finance Holding обяви, че навлиза и на литовския пазар. В Литва банката предлага онлайн потребителски кредити, без да отваря физически клон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във