Банкеръ Daily

Финансов дневник

TBI Bank: Стрес-тестът потвърди, че можем да поемем допълнителни рискове

TBI Bank е стабилна, с добри капиталови показатели и високо качество на активите си. Това беше потвърдено от проведената през тази година от Българска народна банка проверка на качеството на активите на търговските банки и последващия стрес тест на банковата система в България. Това коментираха от TBI Bank във връзка с резултатите на трезора след прегледа на качеството на активите му и ефектите от стрес-теста, базирани на данни към 31 декември 2015 г.

Проверката на качеството на активите изследва основно кредитната дейност на TBI Bank, съгласно методологията на Европейската централна банка, докато стрес теста потвърди способността на банката да поеме допълнителни рискове, при изменение на пазарния, кредитния и лихвения риск в базов и утежнен сценарии.

Ръководството на TBI Bank ще продължи работата си в посока развитие на качествено банково обслужване и стабилно управление на рисковете. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във