Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТБ "Виктория" тръгва на полусъединител

"Търговска банка Виктория" ще възстанови операциите си и на 12 декември ще се разплати с всички свои кредитори, с изключение на един - своята майка Корпоративна банка, чийто лиценз БНБ отне. За незабавното погасяване на средствата към нея парите няма да стигнат. Това е показал анализът на офертите за покупката на петте пакета от кредити на ТБ "Виктория", които квесторите й събраха и изпратиха на БНБ. Според прессъобщението на Централната банка до крайния срок - 14 ноември 2014-а, предложения са подадени от седем банки. "След сравнителен анализ на представените оферти, извършен от „Ърнст и Янг България“, като най-добри за ТБ "Виктория" са посочени офертите на "Токуда банк" за пакетите „малък бизнес“ и „потребителски кредити с ипотека“, на "Societe Generale Експресбанк" за „ипотечни кредити“ и на ЦКБ за „потребителски кредити и кредитни карти“. Тези оферти покриват почти 100% от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от „големи и средни корпоративни клиенти” постъпи само една оферта, при това не за всички кредити", се казва в съобщението на БНБ. Поради липсата на изгодни предложения за последния пакет е взето решение той да не се продава.

От продажбата на четирите пакета с кредити банката ще получи малко над 120 млн. лева. Освен това тя разполага с около 62 млн.  лв. по сметки. Според БНБ тези пари ще са напълно достатъчни, за да може на 12 декември кредитната институция да отвори врати и да посрещне без проблеми всички тегления на граждани и фирми, чийто общ размер е 160  млн. лева. Разбира се, не е задължително всички досегашни клиенти да изтеглят парите си от нея. Тя ще продължи да бъде под специален надзор, чийто нов срок е удължен до 22 декември, но ще може да извършва всички операции, позволени й по лиценз. Квесторите на банката ще трябва да организират общо събрание на акционерите, на което Корпоративна банка като единствен неин собственик ще може да гласува. За целта БНБ е взела специално решение с което възстановява акционерните права на Корпоративна банка в ТБ "Виктория". На общото събрание Корпоративна банка ще бъде представлявана от нейните квестори или от синдик, ако дотогава съдът вземе решение за обявяването й в несъстоятелност, което ще даде възможност на Фонда за гарантиране на влоговете да назначи синдик. На общото събрание на ТБ "Виктория" по предписание на БНБ трябва да бъдат взети следните решения: изменение на устава на банката с цел по-ефективно и икономично управление чрез преминаване от двустепенна към едностепенна система за управление; избор на съвет на директорите на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на управителния и надзорния съвет; избор на регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014-а.

След изтичането на новия срок на особения надзор за ТБ "Виктория" има няколко възможности. За нея се намира инвеститор, който я закупува, плаща на Корпоративна банка дължимите от ТБ "Виктория" 124 млн. лв. и след това я развива като самостоятелна кредитна институция. Втората възможност е избраният на общото събрание мениджмънт да продължава да събира кредитите на ТБ "Виктория" и да продава сградите и другото й имущество, за да натрупа средства, с които да изплати депозита на Корпоративна банка. Стане ли това, синдикът на Корпоративна банка може или да продаде ТБ "Виктория", или да я обяви в доброволна ликвидация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във