Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ СЕ ВЗРЯ В ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

ТБ Алианц България разработи специална програма за кредитиране на малки и средни предприятия, която да подпомогне и стимулира развитието им. Статистиката доказва, че над 90% от българските фирми отговарят на изискванията на Закона за малки и средни предприятия и са основен двигател на икономическото развитие в страната.
Алианц България предлага на пазара продукта Кредит Инвестиции, предназначен за инвестиционни проекти, свързани с производствената, складовата и търговската дейност на фирмите. Средствата по заема могат да бъдат използвани за наемане и купуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и други. Предимство са дългосрочният гратисен период от 18 месеца, съобразен със сроковете на реализация на инвестицията, и по-ниската лихва за гратисния период от 6.5%, като за останалия срок цената на кредита е 8.5 процента. Банката финансира до сто на сто от размера на инвестицията и няма изискване за самоучастие при реализация на инвестиционния проект. Тя предлага разсрочено плащане на таксата за управление и обработка. За обезпечение по заема се приемат материални активи (сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др.), както и вземания, търговски марки и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във