Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Таксуват ли ви при получаването на пенсията?

Този въпрос не си го задаваме всеки ден, но за бабите и дядовците ни е от много голямо значение

В ситуацията на „извънредно положение“ и неизбежна отбрана от COVID-19 банките спешно промениха досегашния си модел на работа. Вече от месец офисите на финансовите институции работят по различен начин, а в последните дни, за да улеснят максимално клиентите си, някои от тях създадоха и специална организация за изплащането на пенсии - в определени диапазони филиалите им приоритетно обслужват клиенти, получаващи пенсиите си на гише и в брой. "БАНКЕРЪ" реши да проучи взимат ли се такси при получаването на пенсии и колко лева са те в различните банки.

 

Преди да преминем към резултатите обаче е необходимо да кажем, че всеки клиент може да заяви получаването на своята пенсия по сметка. Подаването на заявление до НОИ става чрез избраната банка, а преводът на пенсията по сметка се извършва в първите 3 работни дни от започване на изплащането на пенсиите в пощенските станции, когато тези дни са работни. Това означава, че не винаги пенсията може да се получи от банката на 7-о число и че сумите по платежните сметки могат да бъдат налични чак на 10-о число на месеца, за който се отнасят.

Колко "струва" пенсията на гише

Таксите за теглене на пенсия от клон на кредитна институция варират  между 0 и 4 лева. Според събраните от „БАНКЕРЪ" данни, нулеви са таксите само на "Ти Би Ай Банк" и "УниКредит Булбанк", където пенсионерите получат средствата си в пълен размер.

Във филиалите на "Тексим Банк" и "Пощенска банка" таксата е 1 лев.

Четири банки "чарджват" пенсионерите по 2 лв. за услугата "На гише" - "Първа инвестиционна банка", "Общинска банка", "Интернешънъл Асет Банк" и "Търговска банка Д".

В ЦКБ таксата е 2 лв., но при едно условие - ако размерът на пенсията е над 120 лева. Под тази сума, банката прибира по 8 лв. на всяко теглене на каса.

"Райфайзенбанк", "Алианц Банк", "Токуда Банк" и БАКБ обслужват "третата възраст" на една и съща цена - 3 лв. на пенсия, а услугата на ОББ е малко по-скъпа - 3.50 лева. 

Най-скъпо излиза получаването на пенсия в клон на "Банка ДСК", "Експресбанк" и "Инвестбанк", където кредиторите изискват такса от 4 лв. за услугата.

Прави впечатление, че в по-малките банки таксите са по-малки. Това може да бъде обяснено с факта, че тези институции нямат голяма и добре развита клонова мрежа, която да издържат и с "трохите" на песнионерите.

Какви са таксите при теглене на пенсия от банкомат?

Вариант А: "Машината" е собственост на вашата банка!

Ако пенсионерите решат да изтеглят парите си от банкомат на кредитната интитуция, на която са клиенти, услугата струва значително по-евтино. Анализът показва, че на около една трета от банкоматите, такси за теглене на пенсия няма. В останалите случаи "таванът" е 50 стотинки.

Тук се наблюдава обратната тенденция: по-големите банки предлагат тази услуга безплатно, за разлика от по-малките, при които таксата варира между 0.20 и 0.50 лева.

Някои от банките създадоха и специални програми за хората в пенсионна възраст, включващи продукти, отговарящи на техните нужди. Тук е важно да отбележим, че в предложената своеобразна класация включваме и преференциалните сметки за пенсионери, за които ще стане дума по-нататък.

"УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, "Пощенска банка", "Райфайзенбанк", БАКБ и "Токуда Банк" не взимат такса на своите клиенти, които теглят пенсиите си от банкомат.

Най-високите такси за теглене на пенсия от банкомат на "собствената" ни кредитна институция, откриваме при "Търговска банка Д": 0.50 лв. - за притежателите на карти Maestro, и 0.30 лв. - за притежателите на пластики Debit MasterCard.  При останалите банки таксата варира между 0.20 и 0.30 лева.

Вариант Б: "Машината" е собственост на друга банка

Ако пенсионер няма достъп до банкомат на собствената си банка, той винаги могат да използва чуждо устройство. Таксите тук обаче са по-високи - средно по около 1 лев за всяка такава услуга.

Най-скъпо излиза за клиентите на "ПроКредит Банк" - по 2 лв. на транзакция от друга банка, а най-евтино - в БАКБ, където тегленето от АТМ на друга финансова институция се таксува едва с 0.50 лева.

Колкото до специалните програми за пенсионери,

те позволяват на клиентите, получаващи пенсионни плащания в своята банка, да се възползват от преференциални условия в сравнение с тези по стандартната разплащателна сметка.

Такава е офертата на "Пощенска банка", например.

С услугата "Златно време", клиентите спестяват таксата за откриването на разплащателната сметка, а "цената" за месечно обслужване е само 1.40 лева. Не се начисляват и такси при тегленето от банкомати, собственост на банката, докато при теглене от стандартната разплащателна сметка се плащат 0.30 лева. Междувременно, от юни 2019 г. Пощенска предлага безплатно още една услуга - изпращане на заявления за получаване на пенсия по сметка до НОИ.

"Райфайзенбанк" друга банка, която предлага специализиран продукт за пенсионери - сметка "За пенсия".  С нея отново клиентите не заплащат такса за откриване, не заплащат месечна такса за обслужване (за клиенти с превод над 145лв. в рамките на текущия месец), освободени са и от таксите за обслужване на дебитните карти. Бонус тук е, че пенсионерите получават безплатни SMS известия при преводи по сметката, като отново тегленето на банкомат на банката е без такса.

ОББ, "Токуда Банк" и "Общинска банка" също предлагат подобни програми с приблизително еднакви предимства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във