Банкеръ Daily

Колко струва да имаш сметка?

Таксите - неизбежна част от всяка банкова услуга

Според някои експерти банките у нас печелят най-вече от таксите за всяка една банкова услуга. Дали е така или не, не може да се каже със сигурност, но пък е съвсем сигурно, е че в днешно време почти всеки човек разполага с банкова сметка. И това неминуемо води и до някои такси – за откриването и закриването й или за нейната месечна поддръжка.

"Банкеръ" сравни размера на таксите за поддържане и оперативно обслужване на стандартна разплащателна сметка, както и тези за касови операции, събирани в офисите на петте най-големи кредитни институции в страната – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Първа инвестиционна банка и Пощенска банка.

Преди това обаче е необходимо да се отбележи, че от 15 декември 2019-а специална евродиректива задължи кредиторите рязко да орежат солените такси, които събираха за трансакции в евро, за и от страни в ЕС. България бе държавата с едни от най-скъпите преводи в рамките на общността - с такси между 30 и 60 евро за суми до 300 евро. Но наред с тези промени бяха завишени и продължават да се вдигат комисионите, които банките събират за редица други услуги.

Месечна такса за разплащателна сметка

Разплащателна сметка може да се открие във всяко банково поделение, като за това обикновено е необходимо клиентът да внесе минимална сума и да носи със себе си документ за самоличност. Иначе таксата за откриване на разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта в петте споменати кредитни институции е почти една и съща. В УниКредит, ДСК, ОББ и ПИБ тя е 2 лв., а в Пощенска банка – 2.50 лева. Ако клиентът не желае да му бъде издадена дебитна карта, в УниКредит, ПИБ и Пощенска банка той ще заплати за услугата с 0,50 лв. повече.

Колкото до таксите за поддръжка и обслужване на платежната сметка, с издадена дебитна карта, те са различни в различните банки. Най-евтино излиза в УниКредит, където при разплащателна сметка с регулярни постъпления се плаща 1.50 лв. месечно, (но пък без редовни постъпления – 2.50 лева). При Първа инвестиционна банка месечната такса е 2.00 лева. На трето място е Банка ДСК - с такса от 2.30 лв, а на четвърта и пета позиция остават ОББ и Пощенска банка, които събират от клиентите по 2.50 лв. на месец.

Най-високата месечна такса за поддръжка и обслужване на сметка, без издадена дебитна карта, е в Банка ДСК – 4 лв., следвана от Пощенска банка – 3.50 лв., УниКредит – 3 лв., ОББ и ПИБ – и двете с такса от 2.50 лева.

При закриването на разплащателни сметки четири от петте разглеждани банки не начисляват такси. Единствено ПИБ прибира по 5 лв. за тази услуга.

Касови операции

Внасяне на суми по сметка в банката от титуляр

За внасяне на суми до 3 000 лева / 1 500 евро (или равностойност в съответната валута) и петте банки не взимат такса.

При внасяне на пари над тази граница размерът на таксата в УниКредит, Банка ДСК, ОББ и Пощенска размерът е еднакъв – 0.20% , с минимална такса - 3 лева и максимална - 300 лева, в зависимост от внесената сума. Що се отнася до ПИБ, тя прибира само 0.10%, при максимална такса от 200 лева.  

Теглене на суми от сметка

Първа инвестиционна банка взима най-малко пари и за теглене на суми до 2000 лв./1000 евро - 2 лева. Банка ДСК и ОББ начисляват 0.35% върху изтеглената сума при минимална вноска от 3.50 лева. При Пощенска банка таксата скача до 0.40% върху изтегленото, при минимална вноска 4 лева. Толкова е таксата и в УниКредит, но за суми до 1 000 лева.

За теглене на над 2000 лв./1 000 евро най-евтино отново излиза в ПИБ – 0.40% от изтеглената сума при минимална вноска от 5 лева. Останалите четири банки начисляват такса от 0.50% за сумата над 2 000 лв. / 1 000 евро, като при някои от тях минималната вноска за това е 7 лева (Пощенска банка).

По данни на БНБ към края на ноември 2019-а печалбата на банковия сектор е 1.5 млрд. лева. Тя расте с 4% на годишна база, като (обърнете внимание!) нетният доход от такси и комисиони е достигнал 1 млрд. лева. 

Според Централната банка печалбата на финансовите институции расте и поради оптимизиране на разходите им, включително чрез съкращаване на офиси и на персонал, което основно се случва при сливания и вливания в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във