Банкеръ Daily

Финансов дневник

Таксите изпреварват постъпленията от лихви

Огромен ръст отчете банковата ни система за първото полугодие на тази година. Към 30 юни общата печалба след облагане достига 1 млрд. лв., което е с 54% повече отпреди година, показва статистиката на БНБ. Най-добри финансови резултати за шестмесечието отчитат Банка ДСК (печалба от 272.9 млн. лв. след данъчно облагане) и Уникредит Булбанк (258.3 млн. лв.). Само тези две банки формират над половината от общата печалба на банковата система за периода.

За сравнение - банковата система приключи първото полугодие на 2021 година с печалба от 659 млн. лева, спрямо 515 млн. лева за същия период на 2020–а, което пък беше спад от 43.9% на годишна база спрямо първото полугодие на 2019 г.  

Но за цялата 2021 г. банковата система у нас реализира печалба от 1.5 млрд. лв., което е с над 70% повече от предходната, 2020-а  година.

Добрите финансови резултати за полугодието на тази година се дължат на няколко причини. 

Банките отчитат 19% ръст на постъпленията от такси и комисиони

благодарение на постоянните повишения на тарифите им за граждани и фирми. От началото на годината по-голямата част от банките предприеха няколко поредни актуализации, които оскъпиха едни от най-използваните услуги - поддържане на сметки, внасяне и теглене на пари, ползване на дебитни карти, банкови трансфери. За първите шест месеца на годината те са събрали от клиентите си почти 841 млн. лв. от такси при 684 млн. лв. година по-рано.

Нетните постъпления от лихви са за 1.462 млрд. лв., което е далеч по-скромен ръст от този от таксите.

В същото време кредитните портфейли на банките растат, показва статистиката на БНБ. В края на юни общите брутни кредити са 89.8 млрд. лв. или с 2.0 млрд. лв. (2.3%) повече спрямо края на март. Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.5 млрд. лв. (4.8%), тези за бизнеса – с 582 млн. лв. (1.4%), а за други финансови предприятия – с 354 млн. лв. (6.8%)

За добрите финансови резултати на банките допринасят и по-малките разходи за обезценка на лоши кредити - за първото полугодие те са 190 млн. лв. при 307 млн. лв. към 30 юни 2021 година.

По брутен размер на необслужваните кредити, 

показател, който се следи много внимателно от Европейската централна банка, българският банков сектор е близо до средния за ЕС. В края на март тази година тези кредити спадат до 4.83 млрд. лв. при 4.97 млрд. лв. в края на декември 2021-а. А делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.50% (при 6.03% в края на декември миналата година).

Още през първото тримесечие на тази година банките демонстрираха следпандемично оживление. Приходите от такси и комисиони показаха значителен ръст - за първите три месеца на 2022 г. банките събраха от клиентите си 400.5 млн. лв., което е с 23% повече от миналата година. Трезорите увеличиха значително таксите на най-използваните услуги - внасяне и теглене на пари, преводи, месечно обслужване на сметки, ползване на дебитни карти.

В същото време от основната си дейност - кредитирането, ръстът на доходността от лихви за първото тримесечие беше доста скромен -  въпреки отчитания бум в кредитирането, нетната доходност от раздадените заеми на граждани и фирми нарасна само със 7% до 721 млн. лева. Статистиката показва, че с тези темпове скоро приходите от такси ще настигнат постъпленията от погасяването на заеми, особено ако лихвите се задържат ниски до края на годината.

Добрите финансови резултати на банките се дължат и на по-малкото резерви, заделени за покриването на евентуални лоши кредити. За първото тримесечие тези разходи са в размер на 101 млн. лв., с 23 млн. лв. (18.3%) по-малко от година по-рано.

Освен това през първите три месеца на годината банките са получили огромна сума като дивиденти от дъщерните си дружества у нас. Става дума за 189 млн. лв., докато година по-рано те са били 73 млн. лева.

По-голяма част от своята печалба обаче

банките превеждат като дивиденти на акционерите си в чужбина.

Да припомним, че на 25 февруари т.г. БНБ отмени основната част от мерките си, взети за противодействие на икономическия шок от пандемията от Covid-19. Така отпадна ограничението за изплащането на дивиденти, което значи, че най-големите финансови институции, които са с чуждестранна собственост, ще могат да изнесат част от печалбите си зад граница.

Това важи за печалбите от последните три години – 2019 г., 2020 г. и 2021 г.  Те са на обща стойност около 3.9 млрд. лв., но заради различни изисквания на БНБ се очаква реалният ефект да е много по-малък - под 1.5 млрд. лева.

Преди пандемията големите банки с чужда собственост изнасяха  стотици милиони левове печалба към централите си всяка година.

През 2021 г. най-висока печалба у нас реализира Банка ДСК – 393 млн. лв., следвана от УниКредит Булбанк – 313 млн. лв., ОББ – 171 млн. лв. и Пощенска банка – 168 млн. лева.

БНБ обаче постави редица условия пред банките - например да представят планове пред нея за разпределение на печалбата си за трите години, които ще бъдат "предмет на надзорен диалог".

От 1 април т.г. управителният съвет преустанови и мярката за ограничаване на чуждестранните експозиции на банките. Това означава, че задържаните преди две години около 7 млрд. лв. плюс новите постъпления отново могат да бъдат използвани за експозиции в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във