Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СВЪРШИ ВРЕМЕТО НА КАБИНЕТНИТЕ БАНКЕРИ

Светлозар Каранешев, изпълнителен директор и член на управителния съвет на ТБ България инвест, пред в. БАНКЕРЪГ-н Каранешев, включихте се в мениджмънта на ТБ България инвест малко след като започна преструктурирането на дейността й. Защо акционерите й взеха такова решение и означава ли това, че има преориентация в целите й?- Обикновено една институция се преструктурира поради две основни причини. Едната е, че институцията има проблеми. Другата е, че вижда по-добри възможности на пазара. Ние преориентираме дейността си, защото съзираме добри пазарни възможности. Не бих казал, че има коренна преориентация, тъй като банката продължава да има за свой приоритет обслужването на финансите на холдинга. Тя няма да загърби своите корпоративни клиенти, но се взе решение тя да стъпи на пазара на банкиране на дребно.А кои са тези добри възможности на пазара? Къде ги видяхте?- Има две причини да видим добрите възможности и перспективи за нашия бизнес. Застрахователите смятат, че има голям потенциал в продажбата на застраховки на дребно. Това дава възможност холдингът по-активно да търси като цяло пазар в областта на банкирането на дребно. Надяваме се, че доброто име, репутация и добрата позиция на нашия застрахователен бизнес ще ни позволят по-бързо от обичайното, да вземем подобаващото се място на пазара на банкиране на дребно. Къде ще търсите клиентите си?- Ще се стремим и ще направим така, че клиентите на Алианц от застраховането да ползват и услугите на банката на холдинга. Естествено ще търсим активни клиенти и извън сегашните. Имаме наблюдение, че хората, които планират бъдещето си и се опитват да застраховат рисковете, са с високо чувство за отговорност към самите себе си и обикновено са с финансова грамотност над средната. Всички клиенти, които се чувстват така, са добре дошли при нас в банката. На тях ще предложим услугата ол файнънс (all finanсе) - пълен набор от услуги в една точка за продажби т. нар. уан стоп шоп (one stop shop).Към какъв пазарен дял от банкирането на дребно ще се стреми България инвест?- Не искам да се крия от отговора на този въпрос, но не мога да посоча конкретни цифри. Стремежът ни е да достигнем висок пазарен дял сред тази част от населението, което е с доход около и над средния. Надявам се в близките години той да се увеличи и при ипотечното кредитиране, а нашата финансова група да е сред първите трима играчи.Кои са другите двама?- Ще видим. За съжаление няма добра информация, имам, така да се каже, само разузнавателни данни, но по принцип клиентите ще кажат дали сме сред първите трима, или не. Имате ли нови продукти, с които ще бъдете по-конкурентни на пазара?- Тези, които ние предлагаме, не са нови - нито за пазара, нито за банката. В областта на кредитирането това са ипотечни заеми за покупка на жилище, за покупка на автомобил и кредитни карти, а в областта на спестяванията и инвестициите - дългосрочни инвестиционни, осигурителни и застрахователни продукти. Искаме да бъдем различни в друго отношение - искаме да променим начина, по който клиентите пазаруват финансови продукти. Целта, която се стремим да достигнем, е да ги продаваме и да обслужваме определена група клиенти. Няма да им предложим нищо по-различно от това, което имаме в продуктовата листа, ще ги изненадаме с по-качествено обслужване. Искаме посещението на клиентите ни в нашите банкови клонове да се асоциира с посещение на виенска сладкарница, а не с това при зъболекаря и смятам, че ще успеем. Ще се стремим да създадем дългосрочни отношения. Нуждата от планиране на финансовото бъдеще ни насочва към това да предлагаме все по-богат и все по-качествен набор от инвестиционни продукти и услуги. Започваме с финансовите продукти, ще наблегнем на защитата от рискове с различните видове застраховки, ще помогнем на клиентите при планирането на живота им след приключване на трудовата кариера - с пенсионното осигуряване. Целият този набор е част от нашата стратегия. Акцентът за това няма да е в рекламата, а в търсенето на дългосрочния контакт. Затова нашата банка е сред иноваторите на всички финансови продукти. Няма да се борим за първо място по рекламност, а за първото място в сърцата на нашите клиенти. Дано не звучи пресилено и помпозно! Колкото повече време прекарвам в банката, се убеждавам, че имаме потенциал да го направим. Това означава ли, че лихвите на банката ще са такива, че да привлекат клиенти от конкурентите ви?- Аз смятам, че лихвите ни са конкурентни! Трябва да се има предвид, че ние казваме честно на клиента цената на нашата услуга. Не ги заблуждаваме, че когато искат да купят Мерцедес, могат да платят като за Трабант.Какво ново при картовия ви бизнес?- По отношение на бизнеса на кредитните карти нашата цел е да обслужваме клиентите си, като им издаваме истински кредитни карти. Те са насочени към сегмента на платежоспособните клиенти. На тези от тях, с които имаме дългосрочни взаимоотношения, ще издаваме международни кредитни карти в истинския смисъл на думата, с които да пътуват спокойно в чужбина. В края на август получихме сертификат за MasterCard, която е масовата кредитна карта. Планираме в бъдеще да сертифицираме карти за бизнес и VIP-клиенти.Работили сте в държавни банки - някогашната Средец, после в БНБ, сега сте в частна институция. Има ли разлика в управлението им?- За такова сравнение бих си послужил с вица, в който се обяснява каква е разликата между овчарския и икономическия скок. При овчарския скок тоягата е пред теб, а при икономическия - зад теб. Държавната служба е като овчарския скок, а частният бизнес - като икономическия. Има разлика, но моето лично мнение е, че хората, които работят професионално в сферата на държавния бизнес, спокойно могат да го правят и в частния. Аз лично се надявам да потвърдя, а не да опровергая тази теза. Държа да кажа обаче, че в никакъв случай в държавния бизнес не е по-лесно, отколкото в частния.До 2 юни бяхте главен директор на управление Емисионно на Централната банка, или вторият човек след шефа на Валутния борд. Защо напуснахте, нали бяхте едно от споменаваните имена за подуправител на БНБ?- Аз благодаря на управителя на Централната банка г-н Гаврийски за това, че предложи на Народното събрание да довърша мандата на г-н Заимов. Това показва какво доверие има той в мен. Защо реших да мина в частния сектор? Имаше две интересни предизвикателства във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз и европейската парична система. Едното е подготовката на Централната банка в този процес, другото е подготовката на финансовия сектор. На мен втората тема ми се стори по-интересна. Ходите често в командировка из страната, явно държите на прекия контакт при срещите си с хората, които работят в банката. Така ли е?- Част от корпоративната култура на Алианц България Холдинг е в постоянните срещи с хората, които са на пазара. За пример бих посочил г-н Димитър Желев, който е председател на управителния съвет на холдинга. Той не само познава всички ключови продавачи на нашите продукти във всички региони на страната, но знае техните резултати и причините за тези резултати. Той обаче знае и резултатите на тяхната конкуренция и причините за тях. Това се опитваме да правим и ние в банката, надяваме се да пренесем това ноу-хау от застрахователния бизнес. Свърши времето на кабинетните банкери, клиентът не е в банковия клон, клиентът е на улицата и конкуренцията е жестока.Вие сте зодия Дева, родените под този знак са известни с привързаността си към семейството. Имате ли достатъчно време за вашето?- Женен съм щастливо, или поне аз съм щастлив. Имам дъщеря на 15 години и син на 10 години. Това, което съм загубил най-много, посвещавайки се на кариерата, е, че не съм отделял достатъчно време за семейството си, но, за съжаление, продължавам да го правя.Децата ви имат ли интереси, свързани с вашата професия?- Дъщеря ми учи в Търговско-банковата гимназия, без да съм се опитвал да й повлияя да учи там. Но се гордея с избора й.Синът ми заявява, че ще стане банкер с две банки, но когато се пенсионира ще стане учител в детска градина. Защото там има много играчки и ще може да си играе спокойно. (Смее се!)

Facebook logo
Бъдете с нас и във