Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Световната банка удря рамо на иновации и ВиК

Колебливото изпълнение на мероприятията по оперативна програма Конкурентоспособност накара правителството да потърси помощ отвън. През седмицата кабинетът гласува проект за споразумение между Световната банка и Министерството на икономиката, енергетика и туризма с цел международната институция да ни съдейства да разработим Стратегия за интелигентно специализиране на иновациите в новото издание на оперативната програма. В периода 2014-2020 г. тя ще се нарича Иновации и предприемачество.


Ще искаме помощ и съдействие и при определянето на водещи проекти, както и за преодоляване на едно от най-слабите места в реализирането на иновациите. Подкрепата ще се предоставя под формата на консултантски услуги и ще бъде финансирана като техническата помощ по оперативна програма Конкурентоспособност.


На заседанието си министрите одобриха и още едно споразумение със Световната банка. То също е за предоставяне на консултантски услуги, но на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за преодоляване на проблеми във водния сектор.


Строителното ведомство ще използва помощта на експертите от международната институция при изработването и подпомагане прилагането на отрасловата ВиК стратегия, при анализа на ефективността на нормативната рамка в сектора и нейното влияние за постигане на поносимост на цените. Банката ще помогне и за изготвяне на преглед на публичните разходи за ВиК услугите, за разработване на стратегически финансов план за ВиК инвестиции, както и при разработването и прилагането на плана за действие към ВиК стратегията.


В момента българското правителство работи по приемането на двата ключови документа, но както в.БАНКЕРЪ вече писа, има много сериозни разногласия по тяхното съдържание.


Досега Световната банка е подпомагала правителството, включително за преструктурирането на ВиК дружествата и въвеждането на регулиране на ВиК услугите, а в момента финансира изготвянето на регионалните генерални планове за водоснабдителните и канализационните системи по проект Развитие на общинската инфраструктура. Т.нар. мастър планове ще бъдат завършени през юни 2013-а и ще осигурят рамката за инвестиции в отрасъла през следващия програмен период 2014-2020 година.


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във