Банкеръ Daily

Финансов дневник

Световната банка: България ще навлезе в рецесия с 3.7% спад на икономиката

След като постигна по-висок от очаквания ръст на БВП през 2019 г., икономиката на България, заедно с останалите страни от ЕС, ще навлезе в рецесия през настоящата година заради негативното влияние на коронавируса и неговото отражение върху износа и вътрешната активност. Очаква се БВП да се свие с 3,7% през 2020 г., според пролетната икономическа прогноза на Световната банка за регионите Европа и Централна Азия.

В допълнение към прогнозата, в икономическия доклад се призовава за решителни политически мерки, които дават приоритет на инвестициите в здравни системи и осигуряват защита за населението, особено за най-уязвимите, за да се смекчи въздействието на пандемията в Европа и Централна Азия.

В документа се посочва, че прогнозите за икономическите последици от COVID-19 се основават на значителна несигурност. Сценариите предполагат, че регионът ще изпадне в рецесия през 2020 г. като спадът на икономиката ще бъде между -4.4 и -2.8% заради последиците от коронавируса, преди да се възстанови отново през 2021 г., в резултат на предприетите мерки, поетапното възстановяване на световните цени на суровините и засилването на търговията. Прогнозата за България за 2021-а е растежът да достигне 3,9%.

"През тези изключително трудни времена е наложително политиците да действат решително“, казва Сирил Мюлер, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия. "Това означава бързи мерки за укрепване на здравните системи и мрежите за социална сигурност, поддържайки частния сектор и запазвайки финансова стабилност и доверие - всичко това е от решаващо значение за опазване живота на хората", посочва Мюлер.

Според Фабрицио Зарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, "сега повече от всякога е необходимо да се обърне специално внимание на бедните, тъй като те са най-уязвимата група от населението при здравни кризи и е по-вероятно те първи да пострадат от загуба на доходи в резултат от карантината и блокираната икономическа активност в страната“.

Докладът призовава за мерки в подкрепа на уязвимите групи и сектори, сред които парични помощи или субсидии за здравеопазване, както и временни кредити и данъчни облекчения за бизнеса, които ще допринесат за намаляване на икономическия спад и запазване на работните места.

Световната банка предприема мащабни и бързи действия, за да помогне на развиващите се страни да засилят своя отговор срещу пандемията, да увеличат наблюдението на болести, да подобрят здравните мерки и да помогнат на частния сектор да продължи да работи и поддържа работните места. Банката е готова да използва до 160 милиарда долара през следващите 15 месеца, за да помогне на страните да се справят с въздействието на глобалната пандемия. Съветът на директорите вече одобри първия набор за бързо финансиране във връзка с кризата. Първоначалните 1,9 милиарда долара ще бъдат предназначени за проекти в 25 държави, а анти-кризисните действия ще продължат в други 40 държави.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във