Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Светла Несторова пак начело на АБЗ

Светла Несторова е новият стар шеф на АБЗ.

На редовно отчетно-изборно Общо събрание на Асоциация на българските застрахователи, проведено на 16 ноември в гр. София, сдружението  преизбра  за председател на управителния съвет  на АБЗ  Светла Несторова. Тя е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД,.

За заместник-председател на асоциацията бе избран  Константин Велев, изпълнителен директор на „ЗАД Армеец" АД.  Членовете на управителния съвет са:  Андрей Александров - главен оперативен директор на "Алианц България Холдинг" АД; Кирил Бошов - изпълнителен директор на "Евроинс иншурънс Груп" АД, председател на УС на Еврохолд България"АД, Коста Чолаков - председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "ДЗИ Общо застраховане" ЕАД  и "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД. В управата са и Николай Генчев - главен изпълнителен директор на ЗК"Уника"АД и изпълнителен директор на ЗК"Уника Живот"АД, и Юри Копач - изпълнителен директор "Търговска мрежа и продажби", член на УС на "Дженерали застраховане" АД.

Управителният съвет е с мандат две години.

Членовете на Общото събрание приеха отчета за дейността на управителния съвет и отчета за дейността на контролния съвет за 2016 година. Също така бяха приети основните насоки, годишната програма за дейността и бюджетът за 2018 година.

За нов член на АБЗ бе приет "Колонад Иншурънс Ес Ай" - клон България.

Асоциацията на българските застрахователи е сдружение, в което членуват 28 компании, представляващи над 93% от българския застрахователен пазар. АБЗ има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, за защита на правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във