Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СВАТОСВАТ БАНКА ДСК ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР?

Приватизацията на Банка ДСК, подобно на повечето досегашни такива сделки, ще бъде плод на политическа воля. Стратегията за продажбата на спестовната каса трябва да бъде приета от специална работна група, в която участват управителят на БНБ Светослав Гаврийски, заместник-министърът на финансите - Красимир Катев, колежката му от икономическото министерство София Касидова, председателят на управителния съвет на Банка ДСК Красимир Ангарски и изпълнителната директорка на Банковата консолидационна компания Нели Кордовска. Те ще дадат експертното си мнение при избора на схемата, по която ще се приватизира банката. Окончателното решение ще се вземе по върховете на изпълнителната власт и на Национално движение Симеон Втори. А там има достатъчно хора, защитаващи ревностно различни корпоративни интереси, които имат отношение към продажбата. Неслучайно стои въпросът дали тя да се извърши през борсата - чрез компенсаторки, или първо да се търси стратегически инвеститор. Тази дилема нажежи страстите до краен предел. Повечето политически лица, от които зависи приватизационната схема на Банка ДСК, избягват публичните изявления. Натискът върху тях е голям, поради което те предпочитат да споделят личното си мнение, прикрити зад плаща на анонимността. Но каквито и страсти да се разиграват в правителството и сред управляващите по отношение на продажбата на Банка ДСК, те трябва да приключат до две-три седмици.В меморандума с МВФ хората от правителството декларират, че до края на март 2002 г. ще изготвят план за приватизацията на Банка ДСК, в който ще се отдаде предпочитание на стратегически инвеститор. Изпълнението на този ангажимент е поставено от Фонда като изрично условие за отпускането на втория транш от заема. Той ще бъде предоставен, след като в началото на май мисията на МВФ направи проверка на ангажиментите, които кабинетът е трябвало да се изпълнят до края на март.От текста в споразумението с Фонда се разбира, че няма място за спорове. Няма място за дебат и по приватизационната процедура за спестовната институция - през борсата или по друг начин. МВФ безапелационно изисква стратегически инвеститор за банката и формулировката в споразумението е приета от българското правителство. Това, разбира се, не означава, че малки пакети от акции на Банка ДСК не трябва да се предлагат на фондовата борса. Но явно още в края на 2001 г. кабинетът на Симеон Сакскобургготски се е съгласил, че мажоритарният акционерен пакет на банката трябва да бъде продаден първо на инвеститор, който има достатъчно финансови възможности (и необходимия опит, за да я развива), а след това акциите й да се предлагат на борсата.Стратегията, която е разработил председателят на управителния съвет на Банка ДСК Красимир Ангарски, отдава предпочитание на привличането на стратегически партньор, който да съдейства за преструктурирането на банката, а след това и за привличането на стратегически инвеститор. Подготвеният от Ангарски документ трябваше да се гледа от надзорния съвет на спестовната институция на 12 март, но тази точка се отложи. Причината е, че през седмицата надзорниците се занимаваха с приемането на бюджета и на бизнесплана на банката за тази година.По приватизационната тема председателят на надзорния съвет на банката Кирил Ананиев споделя мнението за привличането на стратегически партньор, който да помогне за преструктурирането и за развитието на бизнеса й. По този начин, според Ананиев, позициите на банката на финансовия пазар ще се разширят, цената й ще нарасне, а правителството ще може изгодно да я продаде на стратегически инвеститор. Подобна е позицията и на управителя на БНБ Светослав Гаврийски. Вестник БАНКЕРЪ научи, че още един от петчленната работна група, спомената по-горе, е привърженик на тази схема. Ако прибавим и позицията на самия Ангарски, става ясно, че от петимата участници в работната група за продажбата на Банка ДСК най-малко трима са на мнение, че привличането на стратегически партньор е най-удачният вариант за приватизацията й. При това нито на правителството, нито на БКК им се налага тепърва да търсят този партньор.Още преди месец ЕБВР предложи да поеме подобна функция, като изкупи едно бъдеще увеличение на капитала на Банка ДСК и по този начин да придобие между 10 и 20% от акциите на спестовната институция. Така Банка ДСК ще получи възможност да ползва дългосрочни кредитни линии от ЕБВР, с които да развива фирменото кредитиране - област, в която спестовната институция няма добри пазарни позиции. Освен това получаването на линии от ЕБВР ще позволи на Банка ДСК да отпуска и валутни заеми - услуга, която тя тепърва ще предлага на пазара.Според някои участници в работната група по приватизацията, акциите на банката ще бъдат предложени на ЕБВР по цена с 20 до 30% по-висока от номинала им. И това ще бъде напълно справедлива оферта, като се има предвид, че акционерният капитал на банката е 70 млн. лв., а собственият й капитал е над 148 млн. лева.По въпроса за преструктурирането на спестовната банка, мнението на експертите е, че то може да приключи в рамките на една година, след което ще се пристъпи към продажбата на мажоритарния й пакет на стратегически инвеститор. Въпросът, по който тепърва ще се водят дискусии в групата, е дали държавата трябва да запази определен акционерен пакет в Банка ДСК, за да може да участва във вземането на важни за развитието й решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във