Банкеръ Daily

Финансов дневник

Създават нова администрация по плана "Юнкер"

До края на март 2017-та в България трябва да бъде създадено Звено за консултации по "План за инвестиции за Европа", по-известен като Плана "Юнкер". Това гласи Меморандум за разбирателство, подписан днес в Люксембург от заместник-министъра на финансите Маринела Петрова и вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Вазил Хюдак.

Идеята е звеното да помага на българските предприемачи, публичните институции и местната власт при подготовката и структурирането на качествени проекти, които да бъдат финансирани по Плана "Юнкер".

ЕИБ ще подкрепи институционализирането на звеното чрез предоставяне на възможности за изграждане на необходимия административен капацитет и експертиза. Областите, в които ще бъде предоставена помощ са: идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на стратегически проекти. Звеното ще предоставя и консултации за малките и средните предприятия при определянето и финансовото структуриране на техните проектни идеи, което ще подпомогне бизнеса при адресирането на затрудненията, които среща при реализиране на намеренията си за разрастване и развитие. Подкрепата ще обхваща и осигуряването на по-добър достъп до различни финансови инструменти, комбиниране на различни източници на финансиране и други финансови услуги.

"Основната задача на подписания днес Меморандум за разбирателство е да се преодолее съществуващото към момента несъответствие между големия брой проектни идеи в страната, които биха могли да бъдат реализирани с помощта на Европейския фонд за стратегически инвестиции, и факта, че България все още няма голям стратегически проект, който да е подкрепен по Плана "Юнкер", каза заместник-министър Петрова.

Вицепрезидентът на ЕИБ Вазил Хюдак изрази увереността си, че с Меморандума за разбирателство ще се подсили представителството на Банката в страната ни и това ще й помогне по-добре да разбира нуждите на клиентите си. Според него това ще допринесе за постигането на основната цел - увеличаване на инвестициите.

Меморандумът за разбирателство е продължение на вече стартиралото сътрудничество между България и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), което се реализира с подписването на Меморандум за разбирателство между ЕИБ и Българската банка за развитие (ББР) в края на 2015 година. Тогава ББР се превърна в част от мрежата от Национални насърчителни банки, които се координират от ЕКЦИВ - един от елементите на Плана "Юнкер". ЕКЦИВ има задачата да подпомага процеса по разработване на проекти в Европейския съюз.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във