Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СЪЗДАВАТ НОВ ДЪРЖАВЕН БАНКОВ ХОЛДИНГ

Първият етап от законодателните процедури по създаването на Българска банка за развитие вече е в ход, а до средата на годината този проект би трябвало да бъде облечен в съответния закон. Идеята за учредяването на подобна институция започна да се прокрадва още през 2003-а, но трябваше да мине доста време, за да бъдат спечелени съюзници в държавните институции и в банковия сектор. Сега обаче проектозаконът за новата банка, или по точно за новият банков холдинг, вече е в Народното събрание. В две поредни заседания през изминалата седмица депутатите от парламентарните комисии по икономическа политика и по бюджет и финанси се опитваха да вникнат в детайлите около възникването на новият банков холдинг.
Става дума за създаването на финансова група, чието сърце ще е сегашната Насърчителна банка. Предвижда се тя да бъде мажоритарен собственик на Национален гаранционен фонд и на Фонд за капиталови инвестиции.
Държавното участие в капитала на Българска банка за развитие не може да бъде под 51 на сто, а седалището й ще е в София. Тепърва ще се водят преговори за това кои ще бъдат другите акционери. Идеята е в капитала й да влязат ЕБВР, Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд, както и банки за развитие от други държави на ЕС.
Според текстовете в законопроекта дейността на холдинга ще бъде ориентирана към подобряване на финансовата среда за развитие на малкия и средния бизнес, който по правило трудно намира източници на финансиране.
Както вече казахме, към Българската банка за развитие ще бъдат създадени две дъщерни акционерни дружества - Национален гаранционен фонд и Фонд за капиталови инвестиции. Първоначалният план за учредяването им бе това да стане след целево увеличение на капитала на Насърчителна банка АД. Оказа се обаче, че това няма да се случи точно така. Финансовото министерство е предвидило 10 млн. лв., с които да бъде увеличен капиталът на Насърчителна банка АД и с тези пари тя да създаде Национален гаранционен фонд (НГФ). Според депутатката Лидия Шулева сумата е смешна.
Стана известно също, че средствата от Гаранционен фонд за микрокредитиране към Министерство на труда и социалната политика ще бъдат прехвърлени към новите дъщерни дружества на Българска банка за развитие.
По думите на заместник-министъра на финансите Димитър Ивановски, 30 млн. лв. ще бъде уставният капитал на новата държавна банка, а 50 млн. лв. - собственият капитал. Източници за финансиране на Българската банка за развитие ще са заеми, средства от фондовете на Европейския съюз, емитирани от банката облигации и др.
Новата банка няма да се ползва с никакви преференции спрямо останалите финансови институции. Това е банка с малък капитал. Пазарният й дял е нищожен в сравнение с големите търговски банки и няма опасност тя да конкурира останалите банкови и небанкови институции, каза за в. БАНКЕРЪ Атанас Кацарчев, председател на надзорния съвет на Насърчителна банка АД.
Когато някое от малките и средните предприятия не разполага с достатъчно активи, за да гарантира необходимите му заеми от други банки, то ще може да се обърне към Националния гаранционен фонд. Издаваните гаранции обаче могат да покриват до 50 на сто от задължението, но всяка една от тях не може да превишава 10 на сто от капитала на фонда. Основна цел е да се стимулира усвояването на европарите. Този фонд ще дава допълваща гаранция на банката, отпускаща кредита, каза още Кацарчев.
По отношение на Фонда за капиталови инвестиции идеята е той да подпомага фирмите, като участва с нужната сума в капитала им. След петата година собствениците на предприятията трябва да започнат да изкупуват дяловете на фонда в капиталите на фирмите. Увеличаването на подкрепата за рисков капитал е застъпено и в приоритет 3 на оперативната програма Конкурентоспособност. Според Кацарчев този фонд е много подходящ за фирми от сектора на информационните технологии.
По време на представянето на проектозакона за Българска банка за развитие депутатите гледаха с недоумение. За повечето от тях не стана ясно защо изобщо Насърчителна банка се преобразува в Банка за развитие и откъде ще бъде финансирано то. Според Асен Агов от ДСБ това може да даде повод на Европейската комисия да ни санкционира, че оказваме скрита държавна помощ на някои определени предприятия.
Не ми се иска да създаваме отново ненужни структури. Смятам, че това е просто преименуване на Насърчителна банка АД, защото според думите на заместник-министър Ивановски не се предвижда нищо ново - взимат ресурс от една банка и правят друга. Освен това не ми е ясно как тези два фонда ще заработят и с какви пари. Не е ясно и как точно ще се разпределят средствата по оперативна програма Конкурентоспособност, сподели пред в. БАНКЕРЪ Димитър Йорданов, заместник-председател на парламентарна Комисия по икономическа политика.
Така или иначе, структури като Българска банка за развитие съществуват в много от държавите на Европейския съюз. Тук въпросът е не дали подобен финансов холдинг е необходим на страната ни, а дали няма да се превърне в касичка за бизнеса, свързан с управляващите партии. Идеята за Банка за развитие е добра, стига да не бъде политически опорочена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във