Банкеръ Daily

Финансов дневник

Със 7.3% нараства оборотът в сектор "Транспорт, складиране и пощи" за година

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 1.3% спрямо първото тримесечие на 2019 година. Намаление е регистрирано при „Сухопътен транспорт“ (2.0%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ (1.5%). Най-значителен ръст се наблюдава при „Воден транспорт“ - с 25.9%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 3.6% спрямо първото тримесечие на 2019 година. Най-значително увеличение е регистрирано при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (9.2%) и „Издателска дейност“ (8.7%). Най-голямо понижение е отчетено при „Далекосъобщения“ - с 2.0%.

При „Други бизнес услуги“ най-съществено повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при „Дейности по почистване“ - с 10.8%, и „Други професионални дейности“ - с 9.6%. Най-голямо намаление е регистрирано при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 8.1%.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства със 7.3% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-значим ръст е отчетен при „Воден транспорт“ - с 50.1%. Намаление се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 4.9%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е със 17.4% по-висок през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение има при всички дейности, като то е най-голямо при „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 28.9%.

При „Други бизнес услуги“ най-съществен ръст спрямо второто тримесечие на 2018 г. е отчетен при „Други професионални дейности“ - с 36.1%. При „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ е регистрирано намаление, съответно с 8.3 и 4.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във