Банкеръ Daily

Финансов дневник

Съдът в Кипър заседава по делото за фалита на „Олимпик”

Започва делото за ликвидацията на застрахователя „Олимпик”. Процесът ще се гледа от съда в кипърската столица - Никозия.

Напомняме, че делото срещу кипърската застрахователна компания "Олимпик" беше отложено за 17 октомври месец по-рано - на 12 септември. 

По време на последното заседание за постоянен ликвидатор на дружеството бе номиниран временно изпълняващият досега тази длъжност Павлос Накузи. Очаква се съдия Ангелос Давид  да го назначи на днешното заседание.

Тогава съдът разпореди искът за ликвидация на дружеството да бъде публикуван в кипърския "Държавен вестник" и в един местен всекидневник две седмици преди тази дата. Той беше внесен от Службата за контрол на застрахователните компании към Министерството на финансите на Кипър на 10 август, за да могат повече хора да се запознаят с него, а ако след това възникнат възражения, те могат да бъдат представени  на заседанието на 17 октомври. Едва след като решението за фалита бъде обнародвано, започват да текат сроковете за подаване на искове от кредиторите.

Най-големият кредитор на "Олимпик" е Кипърският гаранционен фонд, такива са обаче и всички клиенти на застрахователя в България.

Важно е да се уточни, че обезщетенията на клиентите на кипърския застраховател, претърпели застрахователно събитие до 17 август (включително), са гарантирани от Кипърския гаранционен фонд. Съгласно Кодекса за застраховането у нас Българският гаранционен фонд не покрива и не гарантира дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. Застрахователят "Олимпик" (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният ни  фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър.

Така че тези хора трябваше да подадат искане за обезщетение в офисите на "Олимпик", както обикновено.  А ликвидаторът на застрахователя да придвижи молбата им и Кипърският гаранционен фонд, който според местното  законодателство има такъв ангажимент, ще им изплати обезщетение.  

Експертите обаче не се ангажират с прогноза колко време ще мине, докато обезщетенията бъдат изплатени.

Хората, които искат да си възстановят заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните им договори (които ще бъдат прекратени), също трябваше да подадат заявление в офисите на фалиралата застрахователна компания. 

За разлика от обезщетенията по "Гражданската отговорност", тези суми не са гарантирани от закона. Затова тези хора се нареждат като кредитори в масата на несъстоятелността на застрахователя. Ако активите му не са достатъчни, за да покрият всичките му подобни задължения, никой не може да каже  какво ще се случи в процеса на ликвидация. Изплащането на дължимите суми зависи от много фактори, сред които и това, колко предявени щети ще има по този портфейл.

Припомняме, че в края на юли стана ясно, че постоянният секретар на Министерството на финансите в Кипър е потвърдил решението на надзорния орган върху застраховането за отнемане на лиценза на "Олимпик" (Olympic Insurance Co. Ltd). До това се стигна, след като лицензът на застрахователното дружество реално бе отнет още на 8 май 2018 г. поради това, че компанията не покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност и представеният краткосрочен план за преодоляване на това положение не е адекватен. На посочената дата бе наложена забрана за разпореждане с активите на дружеството със съдействието на Комисията за финансов надзор. Тогава - съгласно практиката в Кипър, на  застрахователното  дружество бе даден специален лиценз. Той включваше само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори  за уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз пък изтече на 8 юни 2018-а.

В резултат от всичко това у нас над 200 хил. автомобила останаха без валидна застраховка "Гражданска отговорност", а ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор - Ралица Агайн, подаде оставка. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във