Банкеръ Daily

Финансов дневник

Съдът поряза бизнеса за спорната наредба за касовите апарати

Върховният административен съд отхвърли претенциите на бизнеса по наредбата за касовите апарати. Магистратите от ВАС намират жалбата за неоснователна, които настояваха за спирането на действието на новите разпоредби. Те важат за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Според тричленния състав няма основания за спиране на действието на обжалваните изменения в наредбата, тъй като не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, както на база на представения доказателствен материал, така и на база елементарен сравнителен анализ между прогнозните стойности от Министерство на финансите и визираните суми за разходи на част от молителите

Жалбата беше подадена от 42 браншови организации и фирми. От петролния бранш са на мнение, че ако се спазват променените изисквания на тази наредба, ще има ограничение на конкуренцията. Туроператорите на свой ред заявиха, че с десетилетия събират своите база данни и новите изисквания, описани в тази наредба, не само че са опасни за опазване на търговската тайна, но и са неизпълними. Според тях няма софтуер, който да опише цялата номенклатура, предлагани отстъпки и варианти, с които бизнесът печели клиентите си. Туроператорите предупредиха, че в следствие на новата наредба голяма част от фирмите или ще мигрират, или ще фалират.

Определението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във